Kontrole podatkowe coraz skuteczniejsze

Ordynacja CIT

Kontrole dotyczą w znacznej mierze dużych podatników. W praktyce spory podatników z fiskusem będą przenosić się coraz częściej na poziom sądowy i jest to proces obecnie faktycznie coraz częściej...

26.09.2018

Prof. Izdebski: Ustawa 2.0 sama nie ożywi nauki

Szkolnictwo wyższe

Wprowadzane przez nową ustawę o szkolnictwie wyższym i nauce zasady mogą pozytywnie wpłynąć na aktywność wielu środowisk naukowych, ale realne są obawy o ich wpływ na badania podstawowe - stwierdza w...

24.09.2018

Danina solidarnościowa nie jest dobrym pomysłem

PIT

Pomoc osobom niepełnosprawnym jest z całą pewnością potrzebna. Pytanie jednak, czy nie powinna ona pochodzić z budżetu państwa, a nie z nakładania kolejnych podatków. Wątpliwości może także budzić...

22.09.2018

Nowelizacja prawa wodnego rozwiązuje część problemów

Środowisko

Od 20 września zmieniły się niektóre przepisy Prawa wodnego dotyczące wydawania zgód wodnoprawnych. Nieznacznie zmodyfikowany zostaje też system opłat za usługi wodne. Ponadto kilkadziesiąt zmian ma...

21.09.2018

Zapłata na błędny rachunek VAT to nie koniec świata

VAT

Mechanizm podzielonej płatności tzw. split payment w VAT z reguły stosowany jest przez nabywcę, który może regulować w ten sposób płatności wynikające z faktur otrzymanych od sprzedawcy. Występują...

20.09.2018

Organy podatkowe mogą korygować dochody firm

CIT

Śledząc zmiany w zakresie obowiązków związanych z dokumentowaniem transakcji między jednostkami powiązanymi, warto obserwować też pojawiające się rozstrzygnięcia dotyczące przepisów o CIT już...

19.09.2018