Wicepremier: zmiany w KPA są fundamentalne

To zmiany fundamentalne, uderzamy nimi w wiele złych praktyk, które zagnieździły się w murach urzędów i na urzędniczych biurkach. Nie może być tak, że obywatel, przedsiębiorca czuje się w urzędzie...

06.06.2017

Będą nowe kary za naruszenia ochrony danych

Za niecały rok zastosowanie będą miały przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Istotnym narzędziem nowego urzędu, który zastąpi GIODO, przymuszającym przedsiębiorców...

06.06.2017

Uprawnienia UOKiK ograniczają prawo do obrony

Kontrole i przeszukania są coraz częściej wykorzystywanym narzędziem dochodzeniowym w praktyce Prezesa UOKiK. Czynności te bardzo mocno ingerują nie tylko w bieżącą działalność przedsiębiorstw, ale...

05.06.2017

Pakiet wierzycielski skróci postępowania sądowe

Skrócenie formalnych etapów postępowania sądowego, dwukrotne podwyższenie limitu wartości przedmiotu sporu w trybie uproszczonym i rozstrzyganie spraw przedsiębiorców w postępowaniu grupowym - to...

05.06.2017

Prywatna ochrona to element polityki bezpieczeństwa

Precyzyjne wyznaczenie granic działania państwa w zakresie ochrony bezpieczeństwa jest ważne dla praw i wolności obywateli pisze prof. Jolanta Jabłońska-Bonca w kontekście burzliwego rozwoju w Polsce...

02.06.2017