Pracodawca nie zawsze odpowiada za niedostatki bhp

BHP

Pracownik, któremu powierzono kierowanie pracą innych, z samej istoty sprawowanej funkcji zobowiązany jest do stałego czuwania nad tym, aby praca podległych mu pracowników przebiegała zgodnie z...

12.08.2016

Zaniedbania w dziedzinie bhp dowodzą winy pracodawcy

BHP

Odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy za skutki wypadku przy pracy uwarunkowana jest wykazaniem przez pracownika w toku procesu, że w konkretnych okolicznościach faktycznych praca została...

04.08.2016

Renta za uraz niezwiązany z wypadkiem?

BHP

Sąd rozpoznający sprawę o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy jest związany wcześniejszym prawomocnym wyrokiem sądu przesądzającym istnienie związku...

08.06.2016
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski