Mazowieckie: wypadek w wesołym miasteczku

BHP

Trzy młode kobiety zostały ranne w wyniku wypadku, do którego doszło w wesołym miasteczku w Szreńsku k. Mławy (Mazowieckie). Karuzela, z której korzystało kilka osób, złamała się u podstawy i runęła...

01.08.2016

Opłata za N-9?

BHP

Koszty wydania zaświadczenia o stanie zdrowia na wniosek osoby ubezpieczonej powinny być pokrywane z ubezpieczenia zdrowotnego, jako zaświadczenia lekarskie związane z niezdolnością do pracy.

01.08.2016

Ukraina: trzy osoby zabite podczas utylizacji pocisków

BHP

Trzy osoby zginęły, a dwie zostały ranne w wyniku wybuchu, do którego doszło podczas utylizacji starych pocisków w obwodzie sumskim na północnym wschodzie Ukrainy. Wśród zabitych jest przedstawiciel...

29.07.2016

Karę porządkową może nałożyć jedynie pracodawca

BHP

Kary porządkowe, do których zalicza się upomnienie, naganę i karę pieniężną może nałożyć na pracownika pracodawca, a nie pracownik służby bhp. Pracownik tej służby może wnioskować do pracodawcy o...

29.07.2016

W kopalni Murcki-Staszic zginął górnik

BHP

Górnik, poszukiwany od środowego przedpołudnia w katowickiej kopalni Murcki-Staszic, nie żyje. Prawdopodobnie zginął w wyniku fali uderzeniowej po wybuchu metanu, do którego mogło dojść w rurociągu...

27.07.2016

Wybuch metanu w szybie kopalni Murcki-Staszic

BHP

W szybie wentylacyjnym katowickiej kopalni Murcki-Staszic doszło w środę do wybuchu metanu z rury odprowadzającej ten gaz z podziemnych wyrobisk na powierzchnię. Nie ma kontaktu z jednym z...

27.07.2016

Jak bezpiecznie pracować w wakacje?

BHP

Pracodawcy chętnie zatrudniają uczniów i studentów, często korzystając nie tylko z ich potencjału, ale również z naiwności. Młodym ludziom często brakuje podstawowej wiedzy z zakresu prawa pracy. W...

27.07.2016

Pozwolenie na prace niebezpieczne

BHP

Polecenie pisemne wykonania prac niebezpiecznych należy przechowywać przez okres nie krótszy niż 30 dni od daty zakończenia pracy. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr pozwoleń. Sposób...

27.07.2016

Porozumienie jednostek dozoru technicznego

BHP

21 lipca 2016 roku podpisano porozumienie o współpracy Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego i Wojskowego Dozoru Technicznego. W ramach porozumienia strony zdeklarowały chęć...

25.07.2016