Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP

Na linii produkcyjnej zmierzono poziom hałasu. Na jednej z maszyn odnotowano przekroczenie - 90 dB. Jakim piktogramem należy oznaczyć tę konkretną maszynę? Czy "strefa wzmożonego hałasu", czy "stosuj ochronę słuchu"?

Odpowiedź

Najczęściej przed wejściem w rejon przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu umieszcza się znak ostrzegający o przekroczonej normie, a nad stanowiskiem pracy, które znajduje się w tej strefie umieszcza się znak "Nakaz stosowania ochrony słuchu". Pierwszy znak ostrzega o zagrożeniu, drugi - nakazuje obowiązkowe stosowanie środków ochrony indywidualnej.

Uzasadnienie

Przepis § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318 z późn. zm.) stanowi, że pracodawca oznacza znakami bezpieczeństwa miejsca pracy, w których wielkości charakteryzujące hałas w środowisku pracy przekraczają wartości NDN, oraz wydziela strefy z takimi miejscami i ogranicza do nich dostęp, jeżeli jest to technicznie wykonalne i ryzyko wynikające z narażenia na hałas uzasadnia takie wydzielenie.

W normie PN-N-01256/03: 1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 7010:2012 wersja angielska) w katalogu znaków Nakazu mamy znak "Nakaz stosowania ochrony słuchu". Stosuje się go na stanowiskach pracy, gdzie przekroczony jest poziom hałasu powyżej 85 dB. Nie ma znaku mówiącego o strefie przekroczonego hałasu - stosuje się różnego rodzaju modyfikacje mówiące o zagrożeniu. Najczęściej używa się "Ogólny znak ostrzegawczy" wykrzyknik w żółtym trójkącie z dopiskiem "Uwaga! Dopuszczalny poziom hałasu przekroczony".

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 12 września 2016 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów