Wypadek w drodze do lub z pracy – co potem?

BHP

Szczególny sposób ochrony pracownika, który uległ wypadkowi dotyczy nie tylko sytuacji gdy ma on miejsce przy stanowisku pracy. Dotyczy to również zdarzeń, które mają miejsce do lub z pracy, jednak z...

27.08.2014

Wypadkowa prewencja ZUS tylko na papierze?

BHP

Choć Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma ponad 32 mln zł na poprawę warunków bhp w firmach, przedsiębiorcom trudno uzyskać pieniądze z tego funduszu - informuje Dziennik Gazeta Prawna.

27.08.2014

Rada Ochrony Pracy o ryzyku wypadków przy pracy

BHP

Obszary o największym ryzyku wypadków przy pracy i przestrzeganie przepisów bhp były jednym z tematów posiedzenia sejmowej Rady Ochrony Pracy w dniu 26 sierpnia 2014 r. Tematem sesji był również...

27.08.2014

E-learningowe szkolenie bhp?

BHP

Egzamin sprawdzający wiedzę po ukończonym okresowym szkoleniu bhp powinien się odbyć przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia. Z uwagi na to, że szkolenia e-learningowe przeważnie nie...

27.08.2014