35 godzin pracy bez wypoczynku

Nawet 800 godzin nadliczbowych rocznie przepracowywali pracownicy firm skontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy w 2013 r. Rekordzista przepracował bez odpoczynku 35 godzin.

W ubiegłym roku PIP sprawdziła 1356 firm. Okazuje się, że w niektórych zakładach pracownicy musieli spędzać w zakładzie po 15 godzin na dobę. Najczęściej ujawniane nieprawidłowości związane były z ewidencjonowaniem czasu pracy i opracowywaniem harmonogramów. Aż 22 proc. skontrolowanych firm naruszyło obowiązek udzielania 11-godzinnego odpoczynku dobowego, a 16 proc. zatrudniających nie zapewniło 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego.

PIP odnotowała wzrost skali naruszeń związanych z zapewnieniem podwładnym dnia wolnego w zamian za pracę w wolną sobotę, czyli dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w okresie rozliczeniowym. Nieprawidłowości w tym zakresie występowały u ponad 38 proc. pracodawców.

Większość nieprawidłowości w placówkach handlu wielkopowierzchniowego miała charakter jednostkowy. Niepokojące są za to wyniki kontroli w transporcie - kierowcy pracują bowiem dłużej, niż wynika to z tachografów.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 10 września 2014 r.

Data publikacji: 10 września 2014 r.