W najnowszym czwartym wydaniu Meritum BHP szczegółowo omówiono procedury oraz identyfikację zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego (wraz z wzorami dokumentów - m.in. kart analizy i oceny ryzyka zawodowego), oszacowania, wyznaczenia ryzyka zawodowego, zamieszczając bardzo obszerne przykłady dla wybranych zawodów, np.:

- konstruktora programisty,- montera urządzeń elektronicznych,- frezera,- dla prac wykonywanych na wysokości,- kierowcy,- robotnika gospodarczego.

Przedstawiono program działań mających na celu ograniczenie ryzyka, na przykładzie ograniczenia narażenia na hałas/drgania. Rozszerzeniu uległ rozdział dotyczący wymagań bhp przy wybranych pracach o omówienie wymagań i praktyczne wskazówki dla niezwykle istotnej, zwłaszcza właśnie w kontekście bezpieczeństwa pracy, dziedziny jaką jest budownictwo. Wszystkie rozdziały (niekiedy większe części wewnątrz rozdziałów) kończą się pytaniami kontrolnymi (w formie mini-testu), ułatwiającymi czytelnikom samoocenę stopnia przyswojenia materiału. Korzystaniu z publikacji oraz szybkiemu odnajdywaniu potrzebnych w pracy informacji służą również.:

  • układ treści podzielony na niewielkie, zwięzłe fragmenty, podanie konkretnej podstawy prawnej, stanowiska organów opiniujących, nadzorujących w dziedzinie BHP;
  • zamieszczone na marginesach numery, które wskazują ważne pojęcie wraz z jego objaśnieniem;
  • wewnętrzne odesłania w tekście, umożliwiające w szybki sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się w innym miejscu publikacji; dzięki temu uniknięto zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji;
  • liczne, wyraźnie wyodrębnione przykłady;
  • zamieszczone do praktycznego wykorzystania przykłady ocen ryzyka wszystkich stanowisk dla wybranej działalności, listy kontrolne w zakresie minimalnych wymagań, przykładowe programy szkoleń BHP, przydatne wzory,
  • uwypuklenie najistotniejszych kwestii przez zaznaczenie ich ramką i hasłem "WAŻNE";
  • szczegółowy i wyczerpujący indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesie tekstu;
  • przyjazna dla czytelnika szata graficzna i zakładki.

Nie czekaj, już teraz zamów Meritum BHP >>>

Data publikacji: 9 września 2014 r.