Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych warunkiem uzyskania świadczeń w przypadku poniesienia obrażeń w czasie wykonywania obowiązków zleconych przez zatrudniającego jest posiadanie przez zainteresowanego tytułu do ubezpieczeń. Ustawa, wymieniając kategorie umów, które są podstawą do nałożenia na firmę obowiązków związanych z ubezpieczeniem, pomija wykonawców umów o dzieło. Przy czym wyjątek stanowią tego typu kontrakty realizowane na rzecz własnego pracodawcy.
Jak informuje Janusz Sejmej, rzecznik prasowy MPiPS, obecnie nie są prowadzone prace zmierzające do objęcia ubezpieczeniami społecznymi wykonawców umów o dzieło.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.