W tegorocznej edycji sympozjum wzięło udział blisko siedmiuset przedstawicieli branży energetycznej i świata nauki. Uczestnicy dyskutowali na tematy związane z sektorem energetyczno-paliwowym. Wystąpienia i referaty dotyczyły m.in. przyszłości i kierunku rozwoju energetyki oraz nowoczesnego ciepłownictwa. Prezes UDT zaprezentował działalność Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń energetycznych.