MRiPS: Stabilny rok 2021 na rynku pracy

Rynek Prawo pracy

Rok 2021 w światowej gospodarce był czasem łagodzenia negatywnych skutków pandemii koronawirusa. Po niemal dwóch latach od jej wybuchu widać, że nasza gospodarka i rynek pracy wykazały się większą odpornością niż wiele innych krajów Unii Europejskiej. Sytuacja na rynku pracy jest stabilna – twierdzi Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

30.12.2021

1 stycznia – obowiązkowa weryfikacja stanu partycypacji w PPE

Emerytury i renty Prawo pracy PPK

Pracodawcy co pół roku – 1 stycznia oraz 1 lipca każdego roku – mają obowiązek sprawdzania, czy partycypacja osób zatrudnionych w pracowniczych programach emerytalnych na ten dzień nadal wynosi co najmniej 25 proc. Jeśli okaże się, że nie, to ich zwolnienie z obowiązku utworzenia pracowniczych planów kapitałowych przestaje obowiązywać.

30.12.2021

Północna Izba Gospodarcza apeluje o pilne przyjęcie ustawy o weryfikacji szczepień przez pracodawców

Prawo pracy Koronawirus szczepienia

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie apeluje o pilne przyspieszenie prac nad ustawą o kontroli szczepień przez pracodawców. Twierdzi, że kolejny lockdown zdziesiątkuje przedsiębiorstwa. Zdaniem przedsiębiorców, szybkie przyjęcie ustawy nie będzie więc już walką z pandemią w etapie czwartej fali, a prewencją przed piątym uderzeniem koronawirusa.

29.12.2021

Lewiatan: Prognozy 2022. Spadek bezrobocia do 5,1 proc. i szybki wzrost wynagrodzeń

Rynek Prawo pracy

W przyszłym roku możemy spodziewać się dalszego spadku liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Na koniec 2022 roku bezrobocie wyniesie 5-5,1 proc. Dynamika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach może sięgnąć w skali roku 7 proc. - wynika z prognoz Konfederacji Lewiatan.

29.12.2021

Firma może zatrudnić kierowcę na podstawie umowy zlecenia

Prawo pracy

Można zatrudnić kierowcę na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie umowy o pracę, jednak o charakterze zawartej umowy decyduje jej treść, a nie nazwa – pisze dr Magdalena Rycak, radca prawny. I przypomina, że umowa zlecenia określa rodzaj wykonywanych czynności i nie może polegać na pozostawaniu w dyspozycji zlecającego, i wykonywaniu czynności zlecanych na bieżąco.

29.12.2021

GUS: W 2050 r. w Polsce będzie 13,7 mln osób w starszym wieku stanowiąc 40,4 proc. społeczeństwa

Finanse publiczne Emerytury i renty

Do roku 2050 populacja Polski będzie stawała się coraz starsza. Równolegle do przewidywanego spadku liczby ludności o 4,3 mln osób do 2050 r., spodziewany jest stały wzrost liczby ludności w wieku senioralnym – podał w środę GUS. Wśród mieszkańców miast udział osób w wieku senioralnym wzrośnie z 27,8 proc. w 2020 r. do 42,4 proc. w 2050 r., a udział osób starszych w populacji polskiej wsi zwiększy się z 22,3 proc. do 37,8 proc.

29.12.2021

Czas pracy w podróży służbowej do uregulowania

Prawo pracy Poprawmy prawo

Nie ma przepisów, które uregulowałyby czas pracy w podróży służbowej, i nie wiadomo, ile może ona trwać. Ustawodawca nie zdefiniował też i nie rozróżnił oddelegowania pracownika od podróży służbowej. Zaniechanie ustawodawcy stara się wypełnić orzecznictwo sądów, bardziej lub mniej szczęśliwie. Zdaniem prawników, konieczne jest jasne i precyzyjne uregulowanie tych kwestii w prawie pracy.

29.12.2021

Będą zmiany w ustawie o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Prawo pracy

Rząd przyjął we wtorek przepisy usprawniające funkcjonowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chodzi m.in. o rozwiązania dotyczące zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy i skrócenia procesu uzupełnienia niedoborów kadrowych. Projekt zakłada też powstanie spółki, która będzie obsługiwać ARMiR w zakresie IT, aby uniezależnić się od podmiotów zewnętrznych.

28.12.2021

Rozliczenie pracy obcokrajowca - z PESEL-em czy bez?

PIT Rynek Prawo pracy

Z 65 tys. w grudniu 2008 r. do 725,2 tys. w grudniu 2020 r. wzrosła liczba osób fizycznych, które podlegały ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz miały obywatelstwo inne niż polskie - wynika z danych Centralnego Rejestru Ubezpieczonych. Coraz więcej pracodawców zatrudniających cudzoziemców musi więc stale śledzić przepisy, żeby rozliczyć pracę obcokrajowca zgodnie z obowiązującym prawem.

28.12.2021

Badanie: Pracodawcy coraz bardziej dbają o dobrostan swoich pracowników

Prawo pracy BHP

Coraz więcej pracodawców ma świadomość tego, jak ważne jest zachowanie well-being u pracowników. Według badania ADP „People at Work 2021: A Global Workforce View”, aż połowa Polaków (52 proc.) twierdzi, że pracodawca dba o ich dobrostan. Jednak aż 23 proc. kobiet przyznaje, że w czasie pandemii COVID-19 ich pracodawca nie dbał o ich dobre samopoczucie psychiczne.

28.12.2021

Nieżyciowe przepisy o czasie pracy do zmiany

Prawo pracy Poprawmy prawo

Czas pracy i jego wymiar wymagają zmiany, bo z obecnymi regulacjami Polska tkwi w poprzedniej epoce, a Polacy nie mają co marzyć, by – tak jak inni Europejczycy – pracować mniej. Zmiany są konieczne z uwagi na brak w naszym prawie np. stosowanego w wielu krajach banku czasu pracy, ale uregulowania wymaga też krótkotrwałe zatrudnienie oraz zatrudnienie pracowników autonomicznych i mobilnych.

28.12.2021

GUS: Niedopasowanie na rynku pracy w 2020 r.

Rynek Prawo pracy

W 2020 r. przewaga bezrobotnych nad ofertami pracy wyniosła 91,0 tys. Do zawodów nadwyżkowych należeli m.in. kucharze (24,3 tys.), mechanicy samochodowi (17,8 tys.), ślusarze (17,4 tys.) i fryzjerzy (15,0 tys.). Wśród zawodów wymagających wykształcenia wyższego najbardziej nadwyżkowi pozostawali: specjaliści do spraw administracji i rozwoju (z przewagą 8,3 tys. bezrobotnych w stosunku do ofert pracy) oraz ekonomiści (7,0 tys.).

27.12.2021

Koniec z nieograniczoną w czasie korektą dokumentów przez płatników składek

Ubezpieczenia społeczne

Od 1 stycznia płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne będą mieli tylko 5 lat na korektę deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych. Korekta dokumentów po upływie tego okresu nie będzie już możliwa. Za okres do grudnia 2021 r. płatnik składek będzie mógł skorygować deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne w okresie do dnia 1 stycznia 2024 r.

27.12.2021

ZUS coraz skuteczniej kontroluje L4 i czasem cofa zasiłki

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Złe informacje dla osób próbujących udać się na „wątpliwe” zwolnienie lekarskie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz skrupulatniej przygląda się nadużyciom pracowników przebywających na L4 i częściej odbiera zasiłki. W okresie styczeń – wrzesień 2021 r. kwota obniżonych i cofniętych świadczeń sięgnęła 148 832,6 tys. zł. Zdaniem ekspertów, to wciąż niewiele, bo w stosunku do skali nadużyć.

24.12.2021

Dziewięć skarg nadzwyczajnych w sprawach pracowników zwolnionych bez odprawy

Prawo pracy

Już dziewięć skarg nadzwyczajnych Prokuratora Generalnego trafiło do Sądu Najwyższego w sprawach byłych pracowników firmy budowlanej z Bielska-Białej, którzy nie otrzymali odpraw za zwolnienia grupowe. Złożono je w sprawach, od których nie przysługiwały już kasacje, wnosząc o uchylenie orzeczeń i przekazanie spraw do ponownego rozpoznania bielskim sądom.

23.12.2021

Lewiatan: Brak kwalifikacji bardzo utrudnia znalezienie pracy

Rynek Prawo pracy

W listopadzie br. stopa bezrobocia spadła do 5,4 proc. W stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego była niższa o 0,7 pkt. proc, a w porównaniu do października tego roku o 0,1 pkt. proc. – podał Główny Urząd Statystyczny. Eksperci rynku pracy zauważają, że dane pokazują, iż istotną barierą podjęcia pracy jest brak kwalifikacji - blisko co trzecia osoba ich nie ma.

23.12.2021

Polska bezprawnie nie uznaje zagranicznych testów na COVID-19

Prawo pracy BHP Prawo unijne Koronawirus

Polacy powracający np. z podróży służbowej, z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19 zrobionym w innym państwie UE, muszą w kraju ponowie zrobić test, by trafić na izolację i mieć prawo do zasiłku chorobowego. Zdaniem prawników, nie ma podstawy prawnej do tego, by nie honorować testów zrobionych za granicą, zwłaszcza w krajach Wspólnoty. Mimo to Sanepid zaleca wykonanie ponownego testu już w Polsce.

23.12.2021

ZUS podał wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r.

Ubezpieczenia społeczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował w środę na swojej stronie internetowej informację w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń - grudzień 2022 roku dla niektórych grup ubezpieczonych. To ważna informacja dla osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców, twórców i artystów oraz osób prowadzących biznes na mniejszą skalę.

22.12.2021