Młody pracownik stawia na Polskę

HR

Jeżeli młodzi dotrzymają słowa, to w najbliższym czasie zaczniemy częściej i chętniej przeprowadzać się za pracą wewnątrz kraju donosi Gazeta Wyborcza.

02.02.2015

Kapitał ludzki niewykorzystanym atutem polskich firm

HR

W corocznym raporcie Światowego Forum Ekonomicznego na temat konkurencyjności gospodarek świata Polska zajmuje43 miejsce. Jednak pod względem innowacyjności dopiero 72, awydajności rynku pracy 79....

02.02.2015

Chory pracownik nie ma prawa do podwójnych świadczeń

Jeżeli pracownik pracował przez kilka godzin, a następnie na ten dzień otrzymał zwolnienie lekarskie, zasiłek chorobowy przysługuje tylko wówczas, gdy pracownik nie otrzymał pełnego wynagrodzenia za...

01.02.2015