W styczniu br. z urlopu rodzicielskiego skorzystało blisko 133 tys. rodziców, czyli 56 tys. więcej niż rok wcześniej. Na urlopie ojcowskim w tym czasie było 11,4 tys. tatusiów, co dało 154% wzrost w stosunku do stycznia 2014 r. O pozytywnych aspektach wydłużenia urlopów i propozycjach na przyszłość dyskutowali 16 marca w siedzibie resortu eksperci.

Wprowadzony w 2013 r. urlop rodzicielski dał rodzicom możliwość przebywania z dzieckiem aż do 52 tygodni. Urlopy dla rodziców cieszą się coraz większą popularnością. W całym 2014 r. skorzystało z nich ponad 631 tys. rodziców, w tym 471,9 tys. kobiet i 159,3 tys. mężczyzn. Z urlopów rodzicielskich skorzystało prawie 316 tys. osób. Również z zarezerwowanych tylko dla ojców dwutygodniowych urlopów panowie korzystają coraz częściej. Urlop ojcowski wykorzystać można przez pierwszy rok życia dziecka i może on trwać do 2 tygodni.

Od 2016 r. świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie ma trafiać do matek niepracujących, studentek i ubezpieczonych w KRUS. Będzie to świadczenie analogiczne do urlopu rodzicielskiego i podobnie jak w nim, rodzice będą mogli to świadczenie pobierać wymiennie. Projekt ustawy po konsultacjach społecznych trafił już na komitet stały Rady Ministrów.

Główne pomysły dot. urlopów dla rodziców, które pojawiły się podczas debaty to:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa dla całej rodziny. Chodzi nie tylko o opiekę nad dzieckiem, ale także o komfortowy powrót do pracy przez rodziców. – Dziecko to inwestycja, a rodzice powinni móc być spokojni o zapewnienie jego przyszłości – powiedział Łukasz Komuda z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

2. Elastyczne wykorzystanie urlopu. Rodzice powinni mieć możliwość dzielenia się urlopem między sobą, ale także wykorzystania go nie tylko w pierwszym roku życia dziecka.- Większa indywidualizacja korzystania z urlopów byłaby większą zachętą do posiadania dziecka – powiedziała prof. Irena Kotowska.

3. Wydłużenie urlopu ojcowskiego. – Chciałabym, żeby ojcowie byli coraz bardziej włączani w wychowanie dzieci. To już zaczyna się zmieniać, ale jeszcze sporo przed nami – powiedziała Dorota Zawadzka, psycholog dziecięcy.

4. Wsparcie dla rodziców wracających na rynek pracy. Rodzice powinni mieć szerszy dostęp do pracy na część etatu. - Dotyczy to zwłaszcza pracowników małych i średnich firm, którzy stanowią w Polsce większość zatrudnionych – powiedziała Aneta Siejka ze stowarzyszenia Matki I Kwartału.

5. Pomoc rodzicom nieubezpieczonym. Uczestnicy debaty pozytywnie odnieśli się do propozycji wprowadzenia świadczenia rodzicielskiego także dla bezrobotnych, czy studentów. – To bardzo duże wsparcie, zwłaszcza dla mieszkańców terenów wiejskich – powiedziała Monika Rościszewska-Woźniak z Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 17 marca 2015 r.