Raport HR Najwyższej Jakości stanowi podsumowanie II edycji realizowanego przez PSZK badania HR Najwyższej Jakości, w ramach którego Stowarzyszenie wyróżniło 46 firm certyfikatem HR Najwyższej Jakości. W czasie badania PSZK weryfikuje jakość prowadzonej przez firmy polityki personalnej, w tym jej kluczowe obszary - rekrutację, rozwój pracowników, wynagrodzenie i systemy motywacyjne, komunikację wewnętrzną oraz employer branding i CSR. 

Czytaj: Dobre praktyki HR: wyniki badania HR Index

Raport prezentuje case studies polityki personalnej wszystkich firm wyróżnionych certyfikatem HR Najwyższej Jakości. – Raport stanowi doskonałe źródło wiedzy na temat skutecznych narzędzi polityki personalnej dla specjalistów HR, którzy chcą stale poszerzać swoje know-how w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Obecność firmy w Raporcie to również cenna informacja dla kandydatów starających się o podjęcie pracy w danej organizacji, potwierdzająca dobre praktyki w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim i inwestowanie w wizerunek firmy jako dobrego pracodawcy – komentuje Piotr Palikowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Konieczność pokazywania najlepszych przykładów polityki personalnej firm oraz dzielenia się wiedzą potwierdzają też sami pracodawcy. – Wyróżnianie i pokazywanie słusznych inicjatyw firm w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim jest bardzo istotne z perspektywy rozwoju całej branży HR. Dzielenie się wiedzą i wymiana informacji dotyczących efektywnego HRM to klucz do sukcesywnego rozwoju rynku pracy – komentuje Andrzej Bilski, Dyrektor Personalny z AB S.A. – firmy, która została zaprezentowana w Raporcie HR Najwyższej Jakości.
PSZK uruchomiło zgłoszenia do kolejnej, III edycji badania HR Najwyższej Jakości. Zgłoszenia od firm, które realizują wyróżniającą się na tle innych organizacji politykę personalną będą przyjmowane do lipca br.
 
Więcej informacji na ten temat na stronie www.pszk.pl. Raport z II edycji badania HR Najwyższej Jakości jest dostępny tutaj
 
Źródło: inf. pras. www.pszk.pl