Rząd zmieni urzędnikom system płac

Rząd chce zlikwidować przywileje urzędników. M.in. mają zniknąć trzynastki, nagrody jubileuszowe oraz dodatki stażowe dowiedział się Dziennik Gazeta Prawna, który dotarł do projektu założeń...

21.06.2012

Pracodawca ma prawo kontrolować pracę telepracownika

Integralną cechą stosunku pracy jest funkcja kontrolna realizowana przez pracodawcę. Zasada ta dotyczy również zatrudniania pracowników w formie telepracy. W przypadku gdy telepracownik realizuje swe...

21.06.2012

Siła dowodów – budowanie rankingu pracowników

Zgodnie z art. 94 pkt. Kodeksu Pracy, pracodawca jest zobowiązany stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy. Powstaje zatem pytanie, w jaki sposób zapewnić...

21.06.2012