Portugalskie linie lotnicze TAP poinformowały w środę o odwołaniu 149 lotów w związku z...
Zieliński Andrzej
27.06.2012
Blisko 1,9 tys. pracowników Przewozów Regionalnych przewidziano do zwolnienia w związku z...
Babak Mateusz
27.06.2012
Osoby z Podkarpacia, które chcą założyć własną firmę, mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń, na...
Huk Wojciech
27.06.2012
HR
Decyzja w sprawie przekazania ministrowi pracy pieniędzy z Funduszu Pracy zostanie podjęta po...
Kwiatkowska Agata
27.06.2012
HR
MEN chce rozpocząć rozmowy ze związkami zawodowymi i stroną samorządową na temat ustawy Karta...
Starzyńska-Rosiecka Danuta
27.06.2012
W czerwcu stopa bezrobocia rejestrowanego obniży się do 12,2-12,3 proc. wobec 12,6 proc. w maju -...
27.06.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał w tym tygodniu otwartym funduszom emerytalnym (OFE) 158,5...
Mariański Piotr
27.06.2012
Na Białorusi zaczął się sezon przedwyborczych podwyżek płac, co grozi spiralą inflacyjną podobną do...
Wyrzykowska Małgorzata
27.06.2012
Decyzja w sprawie przekazania ministrowi pracy pieniędzy z Funduszu Pracy zostanie podjęta po...
27.06.2012
Stopa procentowa odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu...
27.06.2012
Sejm rozpatrzył w drugim czytaniu poselski projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i...
Agnieszka Rosa
27.06.2012
Do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o...
27.06.2012
W dniu 27 czerwca 2012 r. do Sejmu wpłynął projekt posłów ugrupowania PiS ustawy o zmianie o...
27.06.2012
W dniu 27 czerwca wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29...
27.06.2012
Wszystkie kluby opowiedziały się za propozycją uszczelnienia systemu wsparcia zatrudnienia...
27.06.2012
Jak podają statystyki co trzy i pół minuty jedna osoba w Unii Europejskiej traci życie na skutek...
Maciej Ambroziewicz
27.06.2012
BHP
W ciągy dwóch lat rząd wyda 60 mln zł na nieistotne szkolenia i kursy mające zaktywizować seniorów,...
Pędzich Maciej
27.06.2012
HR
Z danych na koniec maja tego roku wynika, że 351 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w...
27.06.2012
Z danych GUS na koniec maja 2012 roku wynika, że do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się...
27.06.2012
Z danych na koniec maja 2012 roku wynika, że pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 74,3 tys. ofert...
27.06.2012
Stopa bezrobocia w maju wyniosła 12,6 proc. wobec 12,9 proc. w kwietniu - podał we wtorek GUS.
27.06.2012
78,6 proc. osób, które ukończyły krakowską Akademię Górniczo - Hutniczą w 2011 r. ma zatrudnienie....
Wosion-Czoba Małgorzata
26.06.2012
HR
Szefowa Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Henryka Bochniarz uważa, że mimo...
Żylińska Julita
26.06.2012
Klub PiS złożył w Sejmie projekt uchwały w sprawie opracowania i uchwalenia Narodowego Programu...
Rawicz Marta
26.06.2012
HR
Liczba pracujących w podmiotach zatrudniających jedną osobę lub więcej na koniec I kwartału 2012...
Mariański Piotr
26.06.2012
HR
Resort finansów przekaże w najbliższych tygodniach ministrowi pracy środki z Funduszu Pracy -...
Musiał Marcin
26.06.2012
Prace elektryczne wykonywane pod napięciem, w tym też testy napięciowe nowych urządzeń, powinny być...
Kazimierz Kościukiewicz
26.06.2012
BHP
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski