Kobieta, która jednocześnie pracuje na etacie i prowadzi działalność gospodarczą, nie może się z tego drugiego tytułu zgłosić do ubezpieczenia chorobowego i otrzymać podwyższonego zasiłku z ZUS

Tak mówi ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2008 r. nr 164, poz. 1027). W takiej sytuacji jest kobieta spodziewająca się dziecka i ubezpieczona przede wszystkim jako pracownik. Nie ma możliwości dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Nie ma więc mowy o wypłacie podwyższonego zasiłku macierzyńskiego z tytułu prowadzenia firmy ani tym bardziej dwóch zasiłków macierzyńskich. Uzyskanie podwyższonego zasiłku macierzyńskiego z tytułu prowadzenia firmy jest jednak możliwe, ale tylko po rezygnacji z etatu i skupieniu się wyłącznie na firmie. Wówczas nic nie stoi już na przeszkodzie, aby się zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i uzyskać podwyższony zasiłek macierzyński. Należy jednak pamiętać o tym, aby przed ponownym ubezpieczeniem upłynęło co najmniej 30 dni.

Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Rzemek, 10 maja 2010 r.