Prawo.pl
Święta Bożego Narodzenia wypadają w tym roku tak korzystnie, że pracownicy mogą sobie zaplanować...
Agnieszka Rosa
24.12.2014
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychCzy pracownikowi, któremu...
Ewa Saj
23.12.2014
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychPracownica jest...
Piotr Kostrzewa
23.12.2014
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Nowe zasady ustalania...
Paweł Ziółkowski
23.12.2014
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy pracodawca ma obowiązek wypłaty dodatku szkodliwego...
Maciej Ambroziewicz
23.12.2014
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy można pod regałami w magazynie ustawić pracujące...
Krzysztof Zamajtys
23.12.2014
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPJak sprawdzić czy powietrze zbadane w biurze pod kątem...
Maciej Ambroziewicz
23.12.2014
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPJakie są przepisy określające wymagania dla pomieszczeń do...
Kazimierz Kościukiewicz
23.12.2014
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPPracownicy wydziału spawalni wnioskują o zakupienie pasów...
Krzysztof Zamajtys
23.12.2014
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy stanowi naruszenie przepisów związanych z...
Maciej Ambroziewicz
23.12.2014
BHP
W Dzienniku Ustaw z dnia 22 grudnia br. opublikowano tekst jednolity rozporządzenia w sprawie...
Jarosław Zasada
23.12.2014
BHP
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych przewidziało w...
Inny
23.12.2014
BHP
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych przewidziało w...
Marta Schodzińska
23.12.2014
HR
Podpisana 22 grudnia br. ustawa ma na celu wsparcie rodzin wielodzietnych poprzez zmniejszenie...
Marta Schodzińska
23.12.2014
Podstawowym warunkiem eksploatacji baz i stacji paliw jest prawidłowe wyznaczenie stref zagrożenia...
Roman Majer
23.12.2014
BHP
Rosną wydatki państwa za sprawą tworzenia nowych instytucji i stanowisk, pisze Rzeczpospolita i...
23.12.2014
1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawyo systemie ubezpieczeń społecznych oraz...
Marta Schodzińska
23.12.2014
Tradycja wspólnego celebrowania świąt jest od lat zakorzeniona w polskiej kulturze. Jak pokazały...
23.12.2014
W 2015 r. zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia minimalnegoza pracę, a w raz z nią zmodyfikowana...
Magdalena Stojek-Siwińska
23.12.2014