Sednem programu rządu, dotyczącego Kompanii Węglowej jest ochrona miejsc pracy dla maksymalnej...
14.01.2015
Polska interweniuje w KE ws. nowych niemieckich przepisów, w świetle których firmy przewozowe...
14.01.2015
Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych skierowała we wtorek projekt...
14.01.2015
Sposób reprezentowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawach pracowniczych może...
Agnieszka Rosa
14.01.2015
Górnicy nadal nie porozumieli się z rządem co do planu naprawczego dla Kompanii Węglowej;...
13.01.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychW u.p.d.o.f. wprowadzono...
Piotr Kostrzewa
13.01.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychCzy nadgodziny dobowe...
Joanna Kaleta
13.01.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Czy od wynagrodzenia...
Piotr Kostrzewa
13.01.2015
W VI edycji Konwentu Prawa Pracy przedstawimy i wyjaśnimy najnowsze ZMIANY W PRAWIE PRACY,...
Agnieszka Matłacz
13.01.2015
BHP
Konferencja HR Stream. To talk discuss about 50+ to druga edycja wydarzenia, którego celem jest...
Agnieszka Matłacz
13.01.2015
Dnia 9 stycznia 2015 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Urzędem Dozoru Technicznego a...
Jarosław Zasada
13.01.2015
BHP
15 stycznia upływa termin przekazania Informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach,...
Jarosław Zasada
13.01.2015
BHP
Jak skutecznie zintegrować strategię HR ze strategią biznesową firmy?Co zrobić gdy firma nie ma...
Ewa Saj
13.01.2015
Bez porozumienia zakończyły się prowadzone w Katowicach przez blisko 12 godzin rozmowy premier Ewy...
13.01.2015
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się z corocznegoodpisupodstawowego, naliczanego w...
Marta Schodzińska
13.01.2015
Polskie firmy, które wyślą swoich pracowników do pracy w Niemczech będą musiały im zapłacić co...
Agnieszka Rosa
13.01.2015