Nowoczesne systemy IT coraz częściej są wykorzystywane przez pracodawców we wspieraniu zarządzania kapitałem ludzkim. Dzięki nim, zarządzanie kadrami może być tańsze i bardziej efektywne. Oprogramowanie jest wykorzystywane już nie tylko do zarządzania procesami administracyjnymi, takimi jak płace czy urlopy, ale również do badania kompetencji, poszukiwania talentów, wspierania indywidualnego rozwoju pracowników, szkoleń czy budowania ścieżek kariery. Firmom daje to szanse na znacznie bardziej efektywne wydatki.

Popularność systemów zapewniających elastyczność w zarządzaniu kadrami stale rośnie. Zainteresowane takimi rozwiązaniami są przede wszystkim duże organizacje, które mają złożoną strukturę organizacyjną i ogólnokrajową sieć sprzedaży. Należą do nich m.in. banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe. Tylko z systemu SAP korzysta w Polsce już ponad milion pracowników, a liczba ta cały czas wzrasta. Warto też zwrócić uwagę, że wbrew powszechnym przekonaniom, systemy IT wspierają wszystkie obszary zarządzania kadrami – zarówno obszar twardego HR, czyli procesy związane z administracją pracowniczą, jak i miękkiego HR związanego z komunikacją, szkoleniami, rozwojem indywidualnym, oceną, awansem i nagrodami pracowników.

Więcej: www.biznes.newseria.pl/news/nowoczesne_systemy_it,p947193720

Źródło: www.newseria.pl, stan z dnia 20 lutego 2015 r.