Rzeczpospolita pisze o dekadzie dynamicznego rozwoju centrów outsourcingowych w Polsce. Obecnie takich miejsc jest już ponad 600, zatrudniających ok. 150 tys. osób.

Centra outsourcingowe znajdują się głównie w miastach z zapleczem akademickim, tj. Warszawa, Kraków czy Wrocław. PAIiIZ szacuje, że pod koniec tego roku w takich centrach zatrudnionych będzie już nawet 170 tys. osób. W obrębie tego rynku polska jest globalnym konkurentem.

Gazeta Prawna zauważa problem firm ze statusem zakładów pracy chronionej. Okazuje się bowiem, że pracodawcy coraz częściej z niego rezygnują. Powodem, według nich, jest systematyczne obniżanie wysokości dofinansowania do pensji niepełnosprawnych pracowników. Pracodawcy podkreślają, że w przypadku braku wsparcia ze strony państwa prowadzenie ZPCH-u nie opłaca się. Dopłaty na absolwentów i osoby w wieku 50+ są dużo wyższe, co sprawia, że mające problemy zdrowotne i pracujące w sposób mniej wydajny osoby niepełnosprawne stają się dużo mniej konkurencyjne na rynku pracy. W związku z tym Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zaapelowała do rządu o przeprowadzenie zmian, które miałyby naprawić obecną sytuację.

Opracowanie: Redakcja Serwisu HR