Jak wynika z danych przedstawionych przez GUS, przeciętny roczny dochód do dyspozycji netto na osobę w gospodarstwie domowym w ostatnich latach systematycznie wzrastał. Jego ogólna wartość w 2013 roku wynosiła 16.349 PLN, czyli średnio 1362 PLN miesięcznie. To o 13 procent więcej niż w 2010 roku.

Najbardziej wzrosły dochody osób pracujących na własny rachunek, czyli przede wszystkim właścicieli firm. W 2010 roku dysponowali oni kwotą 16.582 PLN rocznie, na koniec 2013 roku wzrosła ona o 23 procent, do poziomu 20.459 PLN. Roczny dochód emerytów w ciągu czterech lat zwiększył się o ponad 2 tys. PLN, a rencistów o 16 procent, czyli około 1750 PLN. O tyle samo zwiększyła się kwota, którą mogli przeznaczyć na konsumpcję i oszczędności pracownicy najemni. W 2010 roku dysponowali oni rocznie kwotą 15.339 PLN, a na koniec 2013 roku było to już 17.089 PLN. Najniższy dochód dyspozycyjny w ostatnich latach wystąpił u rolników, pomimo tego że w 2013 roku był on o 14 procent wyższy niż w 2010. Na konsumpcję i oszczędności rolnicy w 2013 roku mogli wydać 10.147 PLN rocznie na osobę w gospodarstwie domowym. To o połowę mniej niż kwota, którą dysponowali pracujący na własny rachunek.

Źródło: inf. pras. www.wynagrodzenia.pl, stan z dnia 23 lutego 2015 r.