"Staż i nauka w ramach praktycznego kontaktu z zawodem, z firmą, z problemem, są pewnie tak stare jak sama praca. Forma odbywania stażu, cel odbywania stażu, ale także pewien styl relacji między miejscem, między właścicielem firmy a stażystą - mam nadzieję, że się zmienia w sposób istotny" - podkreślił Komorowski.

Czytaj: NSA: stażysta nie może porzucić stażu

 

Prezydent życzył młodym ludziom, by z możliwości odbywania stażu wynieśli jak najwięcej korzyści. Wyraził przekonanie, że powinny być to korzyści obustronne. Jak zaznaczył, idea stażu polega nie tylko na tym, że poznaje się firmę, jej szefa, pracowników i problemy, ale też daje się siebie poznać. "Obie strony poznają się wzajemnie, oceniają, szukają tego, czy w przyszłości będzie im po drodze; trochę jak w małżeństwie" - zaznaczył.

Według prezydenta idea stażu "wymaga ciągłej dbałości, ciągłego wzbogacania, szukania rozwiązań". "Pod tym względem nie tylko się wiele w Polsce zmieniło, ale wiele możemy się nauczyć od innych, bo w wielu krajach to są całe systemy. Szwajcaria jest chyba takim krajem, który ma to doprowadzone do perfekcji" - podkreślił Komorowski.

Wyraził satysfakcję, że w programie "Grasz o Staż" od pięciu już lat, czyli od rozpoczęcia przez niego pierwszej kadencji głowy państwa, uczestniczy także Kancelaria Prezydenta i stwarza młodym ludziom możliwość zdobywania praktycznych umiejętności zawodowych.

Inauguracji 20. edycji "Grasz o staż" towarzyszyła debata „Młodzi na rynku pracy – postulaty pokolenia Y”, podczas której młodzi ludzie, mający za sobą różne ścieżki edukacji opowiadali o wyzwaniach stojących przed nimi na rynku pracy, trudnościach, z którymi się stykają i szansach na rozwój kariery.

Psycholog Jacek Santorski przekonywał, że dzisiaj młodzi ludzie u progu kariery to "pierwsze pokolenie, które szuka prawdziwych autorytetów, a nie zadekretowanych i to może budzić niepokój". Według niego to, co stażysta może wnieść do firmy, często mającej wieloletnią historię, to nowe, świeże podejście do problemów.

"Alvin Toffler, wielki futurolog, powiedział, że analfabetami XXI wieku będą niekoniecznie ci, którzy sobie nie radzą z Excelem i problemami informatycznymi, tylko ci, którzy nie umieją się uczyć, oduczać i uczyć na nowo". Jak dodał, stażysta często prowokuje takie właśnie "oduczanie się i uczenie na nowo".

"Grasz o staż" to konkurs organizowany przez "Gazetę Wyborczą" oraz "PwC", który pozwala studentom i absolwentom zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe.

(PAP)