Od 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowe przepisy związane z ochroną danych osobowych. Zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.

W praktyce oznacza to przede wszystkim, że wprowadzono ułatwienia związane z rejestracją zbiorów danych osobowych, uchylony został obowiązek wyznaczania administratora bezpieczeństwa informacji (dalej „ABI”), sprecyzowano sposób powoływania ABI, zakres jego zadań oraz podległość organizacyjną, uproszczono przekazywanie danych osobowych do państw trzecich. Nowelizacja wprowadza zwolnienie z obowiązku zgłoszenia do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych („GIODO”) zbiorów danych osobowych, w przypadku, gdy administrator danych powołał ABI i zgłosił go GIODO do rejestracji. Zbioru danych nie będą musieli również rejestrować administratorzy przetwarzający je w zbiorach, które nie są prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

Więcej: www.hrstandard.pl/2015/01/27/zmiany-w-ochronie-danych-osobowych/

Źródło: hrstandard.pl, stan z dnia 30 stycznia 2015 r.