Jak wynika zbadania sieci firm doradczych Grant Thornton International - tylko 5 proc. prezesów...
26.05.2015
HR
IWitness to program dla pracowników IKEA, którzy pragną na własne oczy zobaczyć w jaki sposób...
26.05.2015
HR
Obniżenie w Polsce wieku emerytalnego bez wcześniejszego zwiększenia wolności gospodarczej i...
26.05.2015
Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu kwietnia 2015 r. stanowili 11,2 proc. aktywnych...
26.05.2015
W obwieszczeniu z dnia 29 kwietnia 2015 r. (Dz. U. poz. 704) Marszałek Sejmu ogłosił tekst...
Jarosław Zasada
26.05.2015
BHP
Wymianę informacji o zagrożeniach, wspólne ćwiczenia i wsparcie techniczne przewiduje porozumienie...
PAP
26.05.2015
BHP
Z raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy ws. globalnego zatrudnienia i rozwoju społecznego 2015...
Marta Schodzińska
26.05.2015
W opinii niemal 2/3 respondentów najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie Work Service...
Monika Zbrojewska
26.05.2015
Urzędnicze związki zawodowe nie będą walczyć w sądach o odmrożenie płac, bo uważają, że takie akcje...
26.05.2015
Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien w 2016 r. wynieść nie mniej niż 5,9 proc., w...
26.05.2015
Kancelaria Prezydenta wycofała z konsultacji projekt ustawy przewidujący możliwość przejścia na...
26.05.2015
Ubezpieczenia społeczne
Wykorzystanie nowych technologii w zarządzaniu procesami HR może stać się kluczem do rozwoju i...
Agnieszka Matłacz
25.05.2015
Firma budująca linię tramwajową przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie usunęła już awarię wodociągu,...
PAP
25.05.2015
BHP
Co piąty polski pracownik ma opiekę zdrowotną zapewnioną mu przez pracodawcę (ubezpieczenie lub...
25.05.2015
Firmy wrzucą w koszty uzyskania przychodów wydatki poniesione na utworzenie przyzakładowych...
25.05.2015
W przeddzień obchodzonego we wtorek Dnia Matki, eksperciGrupy Gumułka - Barbara Nieszporek i...
25.05.2015
Jeśli pracownik wykonuje swoje obowiązki służbowe poza zakładem pracy i jednocześnie wyniki swojej...
Paulina Zawadzka-Filipczyk
25.05.2015
Już tylko kilka dni pozostało pracodawcom, którzy chcą ubiegać się o tytuł Kreatora miejsc pracy....
Marta Schodzińska
25.05.2015
Czas odbywania zasadniczej służby wojskowej w latach 1971-1973 zalicza się do obliczenia...
25.05.2015
W Polsce w branży budowlanej tylko nieco ponad 7 proc. pracujących to kobiety, gdy tymczasem w...
25.05.2015
HR
Przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych ze stosunku pracy i współpracy przy prowadzeniu...
Agnieszka Rosa
25.05.2015