W przyszłym roku, jak ocenia resort pracy, bezrobocie może się zmniejszyć nawet do 8 proc. To...
17.09.2015
Do czasu pracy serwisantów wlicza się także przejazdy między ich miejscem zamieszkania a siedzibami...
Agnieszka Rosa
17.09.2015
Pod takim hasłem już 21.10.2015 rokuw Warszawie odbędzie się5. Forum Employer Brandingcałodniowe...
17.09.2015
HR
Choć zarządzanie zmianą jest częstym tematem dyskusji podczas spotkań kadry zarządzającej, z...
Elżbieta Żywiczyńska
17.09.2015
HR
Rozporządzeniem z dnia 24 sierpnia 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju wprowadziła zmiany do...
Jarosław Zasada
17.09.2015
BHP
Wiele wskazuje na to,że6,5 miliona świadczeniobiorców z ZUS i KRUS może nie dostać jednorazowych...
17.09.2015
Sposób oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych określa nowe rozporządzenie...
Jarosław Zasada
17.09.2015
BHP
7 proc. Polaków zamierza emigrować zarobkowo w ciągu następnych dwóch lat; to odsetek podobny jak w...
17.09.2015
Z tytułu podróży odbywanych przez kierowców transportu międzynarodowego w okresie do dnia 3...
Agnieszka Zatyka-Szlachcic
17.09.2015
Na ok. 2 mld zł Jastrzębska Spółka Węglowa oszacowała oszczędności wynikające z ograniczenia...
17.09.2015
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu wyniosło 5 588 400 osób i było o 1 proc. wyższe...
16.09.2015
HR
Blisko 30 tys. ha lasów na terenach powojskowych rekultywowały Lasy Państwowe w ramach programu...
PAP
16.09.2015
BHP
Efektywność pracy i utrzymanie talentów w firmie może cierpieć z powodu braku benefitów rodzinnych,...
Elżbieta Żywiczyńska
16.09.2015
Obywatelski projekt nowelizacji w tej sprawie wpłynął do Sejmu 28 sierpnia 2015 r. Konieczność...
Agnieszka Zatyka-Szlachcic
16.09.2015
Zintegrowana i sprawniejsza opieka nad bezrobotnymi, prowadzona wspólnie przez powiatowe urzędy...
16.09.2015
HR
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Czy pracodawca...
Maciej Ambroziewicz
16.09.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychCzy orzeczenie lekarza...
Mateusz Brząkowski
16.09.2015
Tylko wubiegłym roku ZUS przeprowadził ponad 80 tys. kontroli płatników składek, które pozwalają...
Marta Schodzińska
16.09.2015
Państwo członkowskie może wykluczyć z kręgu beneficjentów niektórych świadczeń z zakresu pomocy...
Rafał Bułach
16.09.2015
Uchwalona na 99. Posiedzeniu Sejmu nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz...
Agnieszka Zatyka-Szlachcic
16.09.2015
Ustanie zatrudniena obliguje pracodawcę do sporządzenia świadectwa pracy. Wypełniając ten dokument,...
Katarzyna Pietruszyńska
16.09.2015
Firma Honeywell oferuje nowy kompleksowy przewodnik Fix-A-Fit do prawidłowego wyboru, dopasowania i...
Inny
15.09.2015
BHP
Od 1 stycznia 2016 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 100 zł. Tak wynika z...
Marta Schodzińska
15.09.2015
Szef OPZZ Jan Guz zarzucił politykom, że podczas kampanii wyborczej różnymi metodami próbują...
15.09.2015
W sektorze zamówień publicznych nie zawsze respektowane są zapisy ustawy o minimalnym...
15.09.2015
Pracownik tymczasowy nie spędzi legalnie u jednego pracodawcy kilku lat, jak zdarzało się to do tej...
15.09.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPJaki przepis ogólny zobowiązuje pracodawcę do sprawdzenia...
Łukasz Wawszczak
15.09.2015
BHP
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski