27 października br. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości ws. wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Na mocy § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie (Dz. U. poz. 1708) w wykazie tym uwzględniono nadciśnienie tętnicze z powikłaniami wielonarządowymi. Za szczególne właściwości lub warunki służby wywołujące tę chorobę prawodawca uznał służbę w warunkach długotrwałego napięcia psychicznego, zaburzenia rytmu dobowego; nadmierny wysiłek fizyczny, sytuacje stresogenne, zwiększona odpowiedzialność.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.