Przewiduje on, że w marcu 2016 r. zostaną wypłacone jednorazowe dodatki pieniężne dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Wysokość jednorazowego dodatku pieniężnego zależeć będzie od wysokości pobieranego świadczenia emerytalno-rentowego.

Osoby otrzymujące świadczenie do 900 zł otrzymają dodatkowo 350 zł. Przy świadczeniach od 900 do 1100 zł będzie to 300 zł. W przedziale od 1100 do 1500 zł – dodatek wyniesie 200 zł, jeśli świadczenie będzie w przedziale od 1500 do 2000 zł – dodatek wyniesie 100 zł. Na ten cel trzeba będzie przeznaczyć 1,4 mld zł. Pieniądze powinny trafić do ok. 6,5 mln świadczeniobiorców.

Przyjmując projekt na posiedzeniu 20 października 2015 r. rząd uznał, że wypłata jednorazowego dodatku pieniężnego jest konieczna, bo waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych w 2016 r. – ze względu na deflację – będzie niewielka. W takiej sytuacji dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów będą realnym wsparciem ich budżetów domowych.

Projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w 2016 r. został wniesiony do Sejmu 26 października 2015 r.

Opracowanie: Agnieszka Zatyka-Szlachcic

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 27 października 2015 r.