W końcu września 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1539,4 tys. osób (w tym 817,1 tys. kobiet) i była niższa zarówno w porównaniu z ub. miesiącem, jak i analogicznym okresem ub. roku. Podobnie obniżeniu uległa stopa bezrobocia: bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu września 2015 r. stanowili 9,7% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w sierpniu 2015 r. – 9,9%; we wrześniu 2014 r. – 11,5%).

W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 97,0 tys. osób (przed miesiącem 97,9 tys.; przed rokiem 86,5 tys.).

Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 227,6 tys. osób poszukujących zatrudnienia (o 54,1 tys. więcej niż w sierpniu 2015 r. i o 15,2 tys. mniej niż we wrześniu 2014 r.). Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 171,6 tys. osób, tj. 75,4%, stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (przed miesiącem – 81,3%; przed rokiem – 75,5%).

Źródło: www.stat.gov.pl, stan z dnia 26 października 2015 r.