Według ostatniego raportu Głównego Urzędu Statystycznego, w 2014 roku działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 1826,3 tys. mikroprzedsiębiorstw, czyli podmiotów o liczbie pracujących, która nie przekracza 9 osób. Oznacza to wzrost o ponad 4% w skali całego roku.

Najwyższy odsetek stanowiły firmy zajmujące się handlem i naprawą samochodów (26%), administrowaniem (13%), budownictwem (12%) i przemysłem (9%). W ubiegłym roku w mikroprzedsiębiorstwach było zatrudnionych 3569,7 tys. osób, o 128 tys. więcej niż w 2013 roku. Najwięcej przedsiębiorstw z tej grupy miało swoją siedzibę w województwie mazowieckim (17,5%), śląskim (11,4%) i wielkopolskim (10,2%).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w mikrofirmach w 2014 roku wyniosło 2257 PLN brutto. Oznacza to, że pracownik takiej firmy „na rękę” dostawał średnio 1639 PLN. To o 1723 PLN brutto mniej niż wyniosło średnie wynagrodzenie w podmiotach zatrudniających powyżej 9 osób w (3980 PLN brutto). W porównaniu do 2013 roku nastąpił spory wzrost średniego wynagrodzenia w mikroprzedsiębiorstwach – o 112 PLN. Jednak tak wysoka dynamika tego wynagrodzenia to w dużej mierze zasługa wzrostu płacy minimalnej, która w 2013 roku wyniosła 1600 PLN brutto, a w 2014 roku została podniesiona do 1680 PLN. Najwyższe wynagrodzenie otrzymywali zatrudnieni w województwie mazowieckim – średnio 2629 PLN brutto miesięcznie. Następnie w pomorskim i na Dolnym Śląsku – kolejno 2365 i 2337 PLN na miesiąc. Najniższe przeciętne wynagrodzenia otrzymywali pracownicy mikrofirm z województwa świętokrzyskiego (1983 PLN) i podkarpackiego (1991 PLN).

Więcej: www.wynagrodzenia.pl/dla_mediow_1.php/n.100039/email.1217/wpis.427

Źródło: www.wynagrodzenia.pl, stan z dnia 26 października 2015 r.