Aż 33 proc. badanych doświadczyło dyskryminacji ze względu na wiek, a 24 proc. ze względu na płeć - wynika z badania Monitoring Rynku Pracy realizowanego przez agencję Randstad.

Z raportu 21. edycji „Monitora Rynku Pracy” wynika, że aż 33% badanych doświadczyło ageismu, czyli dyskryminacji ze względu na wiek. Co ciekawe, pośród osób najstarszych (55-65 lat) takich sygnałów było najmniej (28% wskazań). W tej dziedzinie na starym kontynencie problem dotykał większej części badanych (39%).

Także kwestia dyskryminacji ze względu na płeć jest zjawiskiem w Polsce obecnym – 24% badanych informowało, że doświadczyło takiego zjawiska. Co ciekawe, sygnalizowały to niemal tak samo duże grupy kobiet i mężczyzn (odpowiednio 23% i 24%). Częściej taki problem zgłaszali jedynie Francuzi, Włosi, Brytyjczycy i Norwedzy.

„Wyniki dotyczące dyskryminacji w miejscu pracy są rozczarowujące, a nawet niepokojące. Zachowania dyskryminacyjne, oprócz tego, że są nielegalne i naganne, wpływają negatywnie na efektywność pracy i alokację zasobów ludzkich w firmach. Wkrótce polscy pracodawcy, będą musieli zmierzyć się z efektem trendów demograficznych dla rynku pracy, a mianowicie starzeniem i zmniejszaniem się liczebności zasobów pracy. Firmy, które nie nauczą się budować bardziej różnorodnych zespołów i tworzyć warunków do optymalnego funkcjonowania w pracy różnych grup pracowników mogą przegrać w wyścigu konkurencyjnym z tymi, które dobrze zarządzają różnorodnością. Należy jednak zadbać o to, żeby jak najwięcej firm, jak najszybciej zdało sobie z tego sprawę.” – komentuje Grzegorz Baczewski z Konfederacji Lewiatan.

Opracowanie: Marta Schodzińska

Źródło: www.randstad.pl, www.konfederacjalewiatan.pl, stan z dnia 27 października 2015 r.