Stopa bezrobocia w USA wynosi 5,1% - to najniższy poziom od 2008 roku. Wydawać by się mogło, że w tym wypadku pracownicy powinni intensywnie rozglądać się za coraz to lepszymi ofertami pracy. Jednak jak wynika z „Global Talent Monitor”, raportu przygotowanego przez firmę CEB, liczba osób aktywnie poszukujących nowej pracy spadła o 6% w porównaniu do ubiegłego roku.

Zdaniem ekspertów, taka sytuacja może wskazywać na niepewność pracowników co do ich obecnej sytuacji i możliwości na rynku pracy. To przeczy niedawnym wynikom raportu firmy Randstad, zgodnie z którymi Amerykanie są przekonani o swojej dobrej sytuacji i myślą o zmianie pracy. Wygląda na to, że poszukiwanie lepszej pracy dla większości nadal pozostaje w sferze „marzeń do zrealizowania w najbliższym czasie”. Według „Global Talent Monitor” tendencja do pozostania w obecnej firmie niezmiennie rośnie od trzech kwartałów – 49% amerykańskich pracowników nie chce zmieniać pracy. To z kolei spowodowało wydłużenie procesów rekrutacyjnych w organizacjach. Jeszcze w pierwszym kwartale tego roku czas potrzebny na obsadzenie wakatu wynosił 45 dni, obecnie jest to średnio 55 dni roboczych.

Co ciekawe, amerykańscy pracownicy nie tylko chcą pozostać w obecnych firmach, ale dodatkowo 26% z nich deklaruje gotowość do wzmożonej pracy, nawet jeśli oznacza to pracowanie po godzinach. To znacznie wyższy odsetek niż w Europie czy Azji, gdzie gotowość do nadgodzin wyraziło kolejno 16,2% i 12,7%.

Więcej: hr.blr.com/HR-news/Staffing-Training/Recruiting/Workers-seeking-jobs-declines-significantly

Opracowanie: Elżbieta Żywiczyńska

Źródło: www.hr.blr.com, stan z dnia 26 października 2015 r.