Zdaniem ekspertów taka sytuacja może wskazywać na niepewność pracowników co do ich obecnej sytuacji i możliwości na rynku pracy. To przeczy niedawnym wynikom raportu firmy Randstad, zgodnie z którymi Amerykanie są przekonani o swojej dobrej sytuacji i myślą o zmianie pracy. Wygląda na to, że poszukiwanie lepszej pracy dla większości nadal pozostaje w sferze „marzeń do zrealizowania w najbliższym czasie”. Według „Global Talent Monitor” tendencja do pozostania w obecnej firmie niezmiennie rośnie od trzech kwartałów – 49% amerykańskich pracowników nie chce zmieniać pracy.

 
To z kolei spowodowało wydłużenie procesów rekrutacyjnych w organizacjach. Jeszcze w pierwszym kwartale tego roku czas potrzebny na obsadzenie wakatu wynosił 45 dni, obecnie jest to średnio 55 dni roboczych.
Co ciekawe, amerykańscy pracownicy nie tylko chcą pozostać w obecnych firmach, ale dodatkowo 26% z nich deklaruje gotowość do wzmożonej pracy, nawet jeśli oznacza to pracowanie po godzinach. To znacznie wyższy odsetek niż w Europie czy Azji, gdzie gotowość do nadgodzin wyraziło kolejno 16,2% i 12,7%.

Więcej:http://hr.blr.com/HR-news/Staffing-Training/Recruiting/Workers-seeking-jobs-declines-significantly