Prawo.pl
W najbliższą sobotę po raz pierwszy obchodzić będziemy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących...
Agnieszka Matłacz
23.03.2018
22 marca w Dzienniku Ustaw opublikowany został jednolity tekst ustawy o zatrudnianiu pracowników...
Agnieszka Matłacz
23.03.2018
Główny Urząd Statystyczny podał, że na koniec lutego mieliśmy w Polsce 1126,7 tys. bezrobotnych -...
Agnieszka Matłacz
23.03.2018
Skazany, który został zatrudniony na podstawie skierowania do pracy, nie jest pracownikiem w...
Aleksandra Partyk
23.03.2018
Obniżony do 60 lat wiek przechodzenia w stan spoczynku sędziów - kobiet, który został wprowadzony w...
Krzysztof Sobczak
23.03.2018
Ubezpieczenia społeczne
15 marca 2015 roku na Węgrzech weszła w życie ustawa zakazująca handlu w niedzielę, pomimo tego, że...
Agnieszka Matłacz
23.03.2018
Pracodawcy potrzebują osób z dużym doświadczeniem zawodowym i są skłonni takim pracownikom płacić...
Agnieszka Matłacz
22.03.2018
Prawdopodobnie już w nadchodzącym sezonie rolnicy będą mogli zatrudnić pracowników do pomocy przy...
Agnieszka Matłacz
22.03.2018
Ubezpieczenia społeczne
O compliance jest ostatnio bardzo głośno. Warto wiedzieć, co zmieni w tym zakresie ustawa o...
Agnieszka Matłacz
22.03.2018
RODO
Pracodawca może prosić o okazanie skróconych aktów stanu cywilnego do celów sprawdzenia, czy dana...
Łyjak Grzegorz
22.03.2018
W najbliższą sobotę - w nocy z 24 na 25 marca 2018 r. zmieniamy czas z zimowego na letni. Oznacza...
22.03.2018
W większości placówek handlowych przestrzegano przepisów ustawy o ograniczeniu handlu oraz o...
Agnieszka Matłacz
22.03.2018
Sąd Najwyższy uchylił wyrok sądu II instancji z powodu błędnej interpretacji ustawy, której celem...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.03.2018
Ubezpieczenia społeczne
W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym...
Agnieszka Matłacz
21.03.2018
Z badań wynika, że prawie połowa polskich pracowników bierze pod uwagę zmianę miejsca zatrudnienia...
Agnieszka Matłacz
21.03.2018
HR
Przewóz pracowników z miejsc ich zamieszkania do zakładu pracy może przybrać cechy przewozu...
Marek Sondej
21.03.2018
Kontrole prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy pokazują, że od lat występują te same...
Agnieszka Matłacz
21.03.2018
BHP
Zakończyły się konsultacje publiczne i uzgodnienia projektu ustawy o Pracowniczych Planach...
Agnieszka Matłacz
20.03.2018
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy zdecydowała, że urlop na żądanie pozostanie w kodeksie, ale...
Agnieszka Matłacz
20.03.2018
Ograniczenie okresu delegowania ustalono na 12 miesięcy z możliwością wystąpienia o dodatkowe 6...
PAP
20.03.2018
Ci spośród administratorów danych osobowych, którzy już obecnie mają wprowadzoną i aktualizowaną...
Dorre-Kolasa Dominika
20.03.2018
Grupa dzieci ze szkoły podstawowej nr 51 w Katowicach miała objawy podtrucia prawdopodobnie...
Krzysztof Sobczak
20.03.2018
BHP
Zniesienie limitu podstawy składek ZUS to w pewnym sensie kolejny podatek nakładany na najlepiej...
Agnieszka Matłacz
20.03.2018
HR
Utrata pracy to często szok, ogromne emocje, które jednych mobilizują, a innych paraliżują. Im...
Agnieszka Matłacz
20.03.2018
HR
Zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji...
Łokaj Maciej
20.03.2018
Właściciel sklepu musi sam stanąć za ladą, jeśli chce handlować w niedziele objęte zakazem....
Agnieszka Matłacz
19.03.2018
Czy każdy lokalny menedżer może zarządzać wirtualnymi zespołami, szczególnie wielokulturowymi? Czy...
Agnieszka Matłacz
19.03.2018
HR
Przeglądów elektrycznych urządzeń grzewczych należy dokonywać zgodnie z zaleceniami zawartymi w...
19.03.2018
BHP
Model układu zbiorowego pracy, szczególnie na poziomie zakładowym, zostanie zasadniczo zmieniony. W...
Dorian Lesner
19.03.2018
Pomysł wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) sprawił, że plany emerytalne znalazły...
Agnieszka Matłacz
19.03.2018
Ubezpieczenia społeczne