Związek Zawodowy „Budowlani” zaapelował do Państwowej Inspekcji Pracy o sprawdzanie przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy na budowach.

 - Z informacji napływających do naszego związku wynika, że zarówno pracownicy wykonawczy robót stanu surowego, monterzy instalacji jak i operatorzy maszyn budowlanych pracują znacznie dłużej niż 8 godzin – często 10-12 godz. i że ten dłuższy czas pracy nie jest rekompensowany w wynagrodzeniach w ramach zrównoważonego czasu pracy ani też w formie wypłat za nadgodziny - czytamy w oświadczeniu.

Sprawdź w LEX: Bezpieczna organizacja robót budowlanych >

Budowlańcy zwrócili uwagę, że powszechnie znany jest fakt, że pracownicy migracyjni w polskim budownictwie zgadzają się na pracę znacznie dłuższą, niż pozwalają na to przepisy. - Wydłużanie w ten sposób czasu pracy przez pracodawców stanowi nie tylko łamanie prawa, ale też generuje zagrożenia dla bezpieczeństwa na budowach - podkreślili.  

 

PIP nie mamy pisma w tej sprawie

Inspekcja poinformowała, że nie otrzymała żadnego pisma zawierającego stanowiska ZW „Budowlani”, w którym wzywa się PIP do „ przeprowadzenia pogłębionych kontroli rzeczywistego czasu pracy osób zatrudnionych na budowach”.

Sprawdź w LEX: Bezpieczna praca na wysokości >

Inspekcja podkreśliła, że inspektorzy każdego roku prowadzą intensywne kontrole w budownictwie ukierunkowane na eliminowanie zagrożeń wypadkowych jak również w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym dotyczące czasu pracy.

Ze Sprawozdania z działalności PIP za rok 2017 (sprawozdanie za rok 2018 jest jeszcze przygotowywane) wynika, że w 8 proc. skontrolowanych w 2017 r. firm budowlanych inspektorzy pracy stwierdzili naruszenia przepisów o czasie pracy.

Sprawdź w LEX: Wypadek przy pracy na budowie >

Niedobór pracowników

Zdaniem związkowców nie należy się dziwić niedoborowi wykwalifikowanych pracowników budownictwa w Polsce. - Przyczyną jest nie tylko brak zainteresowania młodych ludzi trudną, wyczerpującą i niestabilną pracą. Wynagrodzenia na rynkach krajów Europy zachodniej rosły szybciej niż u nas. W 2018 r. w Belgii  wykwalifikowany pracownik budowlany zarabiał minimum 15.8 EUR na godzinę, w Niemczech blisko 15 EUR na godzinę, w Holandii ponad 14 EUR na godzinę. To płace brutto, ale trzeba pamiętać, że świadczenia towarzyszące płacy są w tych krajach zdecydowanie wyższe i bardziej zróżnicowane a pracownicy budowlani nie przechodzą na emeryturę w wieku 65 lat, lecz wcześniej. Dość stabilne zatrudnienie pozwala im jednocześnie zgromadzić środki, które zapewniają godne życie po zakończeniu aktywności zawodowej - podkreślono.

Czytaj: PIP: 9 proc. skontrolowanych sklepów pracowało w niedzielę wbrew zakazowi >>>

 


16 zł na rękę

Według danych związkowców średnie wynagrodzenie netto pracowników budowlanych w styczniu 2019 r. w Polsce wynosiło ponad 16 zł netto (co oznacza mniej niż 4 EUR) i było wyższe o ponad 12 proc. niż przed rokiem. Wykwalifikowany murarz zarabia średnio 18 zł „na rękę” (21 zł w mazowieckim, 17 zł w świętokrzyskim), wykwalifikowany tynkarz średnio 36 zł (40 zł w mazowieckim, 30 w świętokrzyskim), wykwalifikowany glazurnik 19 zł (23 zł mazowieckie, 18 zł świętokrzyskie).

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Bezpieczna praca z azbestem >

Prowadzenie prac w wykopach, dołach, rowach - PROCEDURA >

BHP przy obsłudze żurawi >

Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie drogowym i mostowym >