Mandaty na blisko 400 tys. zł

PIP poinformowała w swoim raporcie, że ze względu na złamanie zakazu handlu inspektorzy pracy nałożyli 348 mandatów karnych na kwotę 386,4 tys. zł, skierowali 447 wniosków o ukaranie do sądu oraz zastosowali 211 tzw. środków oddziaływania wychowawczego. - W związku z przeprowadzonymi kontrolami inspektorzy pracy wydali również prawie 5,4 tys. decyzji, skierowali blisko 7 tys. wniosków w wystąpieniach oraz 312 poleceń ustnych - czytamy w raporcie.

Czytaj też: Po cięciach w budżecie za mało inspektorów pracy >>>

Ponadto, w ramach przeprowadzonego rozpoznania (w tym na skutek sygnałów otrzymanych z zewnątrz) obejmującego 6,8 tys. placówek handlowych inspektorzy pracy stwierdzili, że były one  – zgodnie z obowiązującym prawem – zamknięte. - Łącznie więc omawiane działania  kontrolne i rozpoznawcze objęły 18,2 tys. placówek handlowych, wykazując w miarę wysoki stopień respektowania przepisów - podkreślono.

Sprawdź w LEX: Wykonywanie pracy w handlu w niedziele a odpoczynek dobowy >

Sklepy należące do sieci "Żabka" budziły wątpliwości

Inspekcja przypomina, że zgodnie ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele zakaz handlu nie dotyczy placówek pocztowych. - Jednak powoływanie się na status placówki pocztowej przez sklepy należące do sieci "Żabka" budziło istotne wątpliwości stwierdzane podczas kontroli przeprowadzanych przez inspektorów pracy, np. ze względu na znikomą, a w wielu przypadkach zerową skalę odbioru paczek - zwrócono uwagę.

 


88 wniosków do sądu

W raporcie zaznaczono, że inspektorzy pracy, nie będąc uprawnieni do przesądzania czy daną placówkę handlową można uznać za placówkę pocztową, kierowali do sądów wnioski o ukaranie w sprawach o wykroczenie z art. 10 ust. 1 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. - W 2018 r. inspektorzy pracy skierowali łącznie 88 takich wniosków do sądu. We wszystkich tych sprawach zapadły rozstrzygnięcia. W 78 sprawach sądy wydały wyroki nakazowe skazujące, uznając obwinionych za winnych popełnienia zarzucanego im czynu - czytamy.

PIP poinformowała, że na skutek złożonych przez przedsiębiorców sprzeciwów w 11 sprawach zapadły wyroki uniewinniające. Z kolei w 8 sprawach wydano postanowienia o umorzeniu postępowania, natomiast w 10 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania. - W wyniku wniesienia przez inspektorów pracy zażalenia na postanowienia o umorzeniu oraz odmowie wszczęcia postępowania, w 8 sprawach sądy utrzymały w mocy zaskarżone postanowienia - napisano w raporcie.

Inspektorzy kierują się intencją ustawodawcy

Zdaniem PIP analiza rozstrzygnięć sądowych wskazuje, że podstawą wydania postanowienia o umorzeniu postępowania bądź postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania było stwierdzenie, że sklep będący pracodawcą w sieci Żabka (jako franczyzobiorca), który zawarł umowę z PointPack.pl, zakładającą możliwość nadawania i odbioru przesyłek w lokalu sklepu, jak również możliwość uiszczania opłat za świadczone usługi, formalnie powinien być traktowany jako placówka pocztowa .
- Istotnym argumentem przemawiającym na rzecz podjętych przez inspekcję pracy działań było przekonanie, iż intencją ustawodawcy było zastosowanie wyłączenia dotyczącego placówek pocztowych do sytuacji, gdy działalność pocztowa stanowi podstawową działalność, zaś handel stanowi aktywność uboczną, nawet w zasadniczej części powiązaną ze świadczonymi usługami pocztowymi - oświadczyła Państwowa Inspekcja Pracy.

 

Projekt, który doprecyzowuje przepisy, w Sejmie

Projekt, który ma doprecyzować m.in. jakie placówki mogą być wyłączone spod zakaz handlu w niedzielę trafił w listopadzie do Sejmu. Pierwsze jego czytanie  odbyło się w komisji pod koniec listopada. Potem jednak prace nad nowymi przepisami zostały wstrzymane, m.in. z powodu tego, że Marszałek Sejmu chce zapoznać się z dodatkową analizą skutków proponowanych zmian. Natomiast szef rządu Mateusz Morawiecki wyjaśniał, że dokonywany jest przegląd tego, jaki wpływ na mniejsze i większe sklepy, ale przede wszystkim na ludzi, miała ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele. Zapowiedział, że w najbliższym czasie zapadną decyzje związane z tym tematem.

Czytaj: Resort pracy: Nie pracujemy nad zmianami w ograniczeniu handlu w niedziele >>>

Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta mówi, kto, wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele lub święta, powierza wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu, podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Zakaz handlu w niedziele i święta - problemy z definicją niedzieli >

Bezpieczne wykonywanie pracy w nocy >

Czas pracy - definicja, wymiar, systemy >