Elektroniczne zwolnienia do lamusa

Od 1 grudnia w całej Polsce lekarze mogą wystawiać zwolnienia tylko w postaci elektronicznej. Te papierowe można wystawiać, wykorzystując wcześniej przygotowany wydruk z systemu elektronicznego, np. w razie braku prądu lub internetu, albo podczas nieprzewidzianych domowych wizyt, gdy nie będą mieli przy sobie żadnego urządzenia mobilnego. W tej sytuacji lekarze będą mieli trzy dni na wprowadzenie tego zaświadczenia do systemu elektronicznego.

Z danych ZUS wynika, że e-ZLA średnio dziennie wystawianych jest ok. 75 tys., czyli 3125 na godzinę i 52 na minutę i prawie jedno zwolnienie na sekundę. Rekordowym dniem pod względem wystawionych e-zwolnień był poniedziałek 4 lutego, kiedy to do ZUS wpłynęło ich ponad 195,5 tys.

Ponad 6 mln zwolnień

Rzecznik poinformował, że od 1 grudnia ubiegłego roku zostało już wystawionych ponad 6,4 mln elektronicznych zwolnień lekarskich, a od 1 stycznia 2016 r., czyli od chwili gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił możliwość wystawiania e-ZLA, wystawiono ich 10,3 mln.

Spada liczba papierowych zwolnień

- Od początku grudnia 2018 r. wystawiono ich jedynie 29 tys. co oznacza, że do dziś stanowią one jedynie 0,45 proc. wszystkich zwolnień. W ostatnich dniach jednak w żadnym regionie kraju liczba wystawionych e-zwolnień nie spadła poniżej progu 99,87 proc. wszystkich wystawionych zwolnień - poinformował Andrusiewicz. Dodał, że w dwóch województwach: kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim 100 proc. zaświadczeń lekarskich było wystawionych w ostatnich dniach w formie elektronicznej.

 


Po zwolnienie najczęściej w poniedziałek

W poniedziałki do ZUS trafia nawet ok. 180 tys. zwolnień lekarskich, znacznie więcej niż w inne dni. Rekordowo dużo zaświadczeń wystawiono 17 grudnia ubiegłego roku, 21 stycznia oraz 28 stycznia. Najczęściej Polacy biorą zwolnienia na 4-5 dni.

ZUS zwrócił uwagę, że elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) to znakomity instrument nie tylko do kontrolowania i uszczelniania systemu, ale także badania przyczyn zachorowalności krótkookresowej. Z danych ZUS wynika, że e-ZLA średnio dziennie wystawianych jest ok. 75 tys., czyli 3125 na godzinę i 52 na minutę i prawie jedno zwolnienie na sekundę.

 

ZUS kontroluje zwolnienia

Zgodnie z przepisami ZUS ma prawo skontrolować prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich. Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w całym 2018 roku przekroczyła 195 mln zł.

Czytaj też: Po zwolnienie najczęściej do lekarza w poniedziałek >>>