Najwięcej zaświadczeń wystawia się w poniedziałek

 - Sprawne wprowadzenie E-ZLA i obsługa po 100 tyś. zwolnień dziennie i nawet 24 zwolnienia na sekundę dało odpór wszelkim twierdzeniom,  że elektronizacja zwolnień się nie powiedzie. Dziś system obsługuje około 100 tys. lekarzy. Każdego dnia zwolnienie wystawia od 30 do 40 tys. z nich. W szczytowych dniach, najczęściej w poniedziałki, przyjmowaliśmy dziennie ok. 180 tys. zaświadczeń – informuje rzecznik Zakładu Wojciech Andrusiewicz. - Rekord e-zwolnień mieliśmy 17 grudnia wówczas wystawiono ich 182 tysięcy. Również 28 stycznia zarejestrowaliśmy blisko 182 tys. zaświadczeń – dodał.

Sprawdź w LEX: Kontrola zwolnień lekarskich - nowe narzędzia kontroli od 2019 roku >

Rzecznik zwrócił uwagę, że najczęściej występujące obecnie zwolnienia to zwolnienia 4-5 dniowe, czyli tak naprawdę całotygodniowe. - Niestety, jak obserwujemy, gros zachorowań jest w weekend, a więc poniedziałek jest pierwszym dniem, kiedy możemy udać się z wizytą do lekarza i wziąć zwolnienie - zaznaczył.

 


Od 1 grudnia duże zmiany przy wystawianiu zwolnień

Od grudnia lekarze mogą wystawiać zwolnienia wyłącznie w postaci elektronicznej. Te papierowe są wykorzystywane tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. w razie awarii prądu, braku dostępu do internetu.

Czytaj też: E-zwolnienie nie usprawiedliwi nieobecności w pracy >

Z danych ZUS wynika, że większość lekarzy wystawia już zwolnienia w formie elektronicznej. Od 1 grudnia ubiegłego roku wpłynęło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko 28 tys. papierowych zaświadczeń, stanowi to niecałe 0,6 procent wszystkich zwolnień.

Od 1 grudnia wystawiono już ponad 5 mln e-zwolnień, średnio dziennie jest ich ok. 75 tys., czyli 3125 na godzinę i 52 na minutę i prawie jedno zwolnienie na sekundę. Najwięcej elektronicznych zaświadczeń wpłynęło do ZUS z oddziału w Gdańsku.

 

Kontrole ZUS w 2018 r. – obniżone i cofnięte świadczenia na ponad 195 mln zł

Zgodnie z przepisami ZUS ma prawo skontrolować prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich. Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w całym 2018 roku przekroczyła 195 mln zł.

W 2018 r. Zakład przeprowadził ponad 496 tys. kontroli osób mających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. ZUS sprawdzał nie tylko jak zwolnienia są wykorzystywane, ale również weryfikował kwestie związane z orzekaniem o niezdolności do pracy.

Komentarz: Szefie, w poniedziałek będę chory >>>

ZUS  ma obowiązek obniżyć wysokość świadczeń chorobowych do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wszystkim tym osobom, którym ustał tytuł do ubezpieczenia. W ubiegłym roku takich spraw było 166,7 tys., a kwota ograniczonych wypłat sięgnęła 160,2 mln zł.

Czytaj:  Kontrola ZUS: Nieprawidłowości przy zwolnieniach lekarskich nauczycieli >

Pracodawca może przeprowadzać kontrole

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny.

Czytaj: ZUS: O współpracę przy kontroli chorobowego prosimy, nie żądamy >

Jeśli pracodawca ma wątpliwości, czy niektóre z przedkładanych zwolnień są rzeczywiście skutkiem chorób, to może przeprowadzić kontrolę w tym zakresie. 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

W jaki sposób pracodawca może skontrolować zasadność zwolnienia lekarskiego? >

E-zwolnienie lekarskie >

Czy pracodawca ma obowiązek skierowania na badania kontrolne po okresie niezdolności do pracy? >