ZNP poparł protestujących nauczycieli na L4

W połowie grudnia 2018 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego przyjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej pracowników oświaty. Wtedy poparł również nauczycieli, którzy w formie protestu przechodzą na zwolnienia lekarskie.

ZUS skraca zwolnienia

Rzecznik Zakładu Wojciech Andrusiewicz poinformował Prawo.pl, że ZUS podjął 6,4 tys. kontroli.  Zakończonych jest już ponad 3 tys. - Efekt to około 60 korekt zwolnień, czyli skrócenie czasu ich trwania z uwagi na dobry stan zdrowia. Dodatkowo mamy 200 postępowań wyjaśniających z lekarzami - podkreślił.

 


Zakład podkreśla, że wysyła listy do wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają powyżej 20 osób z przypomnieniem, że mają oni prawo i obowiązek prowadzić kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnień.  Każdy z takich pracodawców sam wypłaca świadczenia chorobowe pracownikom na zwolnieniach.

ZUS rocznie weryfikuje około 500-600 tys. zwolnień lekarskich

Około 5-6 proc. z kontrolowanych przez Zakład zwolnień jest kwestionowanych. W przypadku wykrycia nieprawidłowości ZUS skraca długość zwolnienia i wstrzymuje dalszą wypłatę zasiłku chorobowego.

 

W styczniu przedstawiciele wojewódzkich kuratoriów oświaty poinformowali, że w większości województw nie ma zwiększonej nieobecności nauczycieli w szkołach. Najwięcej przypadków korzystania ze zwolnień lekarskich przez nauczycieli zanotowano w Łodzi, gdzie ponad 800 pedagogów z około 30 placówek oświatowych przebywa na zwolnieniach lekarskich. W związku z tym w niektórych szkołach i przedszkolach konieczne było odwołanie zaplanowanych lekcji.

ZNP domagało się zwiększenia w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. tzw. kwoty bazowej dla nauczycieli, służącej do obliczenia tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli o 1000 zł, czyli do kwoty 3900 zł. Według związkowców zwiększenie kwoty bazowej o tyle oznacza wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 691 do 1139 zł brutto.

Warto przeczytać: ZUS: O współpracę przy kontroli chorobowego prosimy, nie żądamy