Prawo.pl
Nie wiadomo dokładnie ilu migrantów z Ukrainy przebywa w Polsce. – Tego się nie da policzyć – mówi...
Agnieszka Matłacz
28.03.2018
Niemal co 5 pracownik myśli o zmianie zatrudnienia, a nowej pracy najczęściej będzie szukał na...
Agnieszka Matłacz
28.03.2018
Po narodzinach dziecka rodzice mogą skorzystać z dwóch rodzajów płatnego urlopu. Są to: urlop...
Agnieszka Matłacz
28.03.2018
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego poparła 27 marca nowe przepisy...
Rafał Bujalski
28.03.2018
W ubiegłym roku płatnicy składek popełniali co miesiąc ok. 23 tys. błędów w przelewach. Za każdym...
Agnieszka Matłacz
28.03.2018
Aby rozliczyć podwyższone, autorskie koszty podatkowe, konieczne jest dokładne wyróżnienie w umowie...
Krzysztof Koślicki
28.03.2018
Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub...
Agnieszka Matłacz
28.03.2018
27 marca w Dzienniku Ustaw opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o...
Agnieszka Matłacz
28.03.2018
110 tys. policjantów, strażaków, strażników granicznych oraz funkcjonariuszy SOP otrzyma niebawem...
Agnieszka Matłacz
27.03.2018
Wzrost wynagrodzeń najbardziej odczują adiunkci, asystenci, lektorzy, instruktorzy i obecni...
Agnieszka Matłacz
27.03.2018
Projekt nowelizacji dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy, która ma ułatwić korzystanie z...
Agnieszka Matłacz
27.03.2018
Ubezpieczenia społeczne
Tydzień temu pisaliśmy o uwagach zgłoszonych przez Ministerstwo Infrastruktury do projektu ustawy o...
Agnieszka Matłacz
27.03.2018
Ubezpieczenia społeczne
W dniach 14-16 maja 2018 roku w Warszawie odbędzie się XXVII edycja Kongresu Kadry – największej w...
27.03.2018
Z treści umowy o pracę powinno wynikać, że obowiązki pracownika obejmują także działalność twórczą,...
Kamińska Agata
27.03.2018
Policja otrzymała w tegorocznym budżecie dodatkowe fundusze na podniesienie wysokości dodatku...
Agnieszka Matłacz
27.03.2018
Zgłoszenie ZUS ZSWA przygotowują płatnicy, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników...
Agnieszka Matłacz
27.03.2018
Projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych jest odpowiedzią rządu na niskie emerytury,...
27.03.2018
Płace zasadnicze, w zależności od stopnia awansu zawodowego, wzrosną od 123 do 168 zł brutto....
Krzysztof Sobczak
27.03.2018
26 marca w Dzienniku Ustaw opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o...
Agnieszka Matłacz
26.03.2018
Przedsiębiorcy ostrzegają, że nowy system dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego spowoduje wzrost...
Agnieszka Matłacz
26.03.2018
Ubezpieczenia społeczne
Po tej godzinie handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem są zakazane. Złamanie tego...
Izabela Baranowska
26.03.2018
Od 1 kwietnia zmienią się kategorie ryzyka i stopy procentowe składki wypadkowej dla poszczególnych...
Agnieszka Matłacz
26.03.2018
Ubezpieczenia społeczne
Od 1 kwietnia zmienią się kategorie ryzyka i stopy procentowe składki wypadkowej dla poszczególnych...
Agnieszka Matłacz
26.03.2018
BHP
Nawet jeśli dyscyplinarka się należała, to rozwiązanie z tej przyczyny umowy o pracę po 10 latach...
Marek Sondej
26.03.2018
Pracodawca, który zatrudnia ponad 100 pracowników, nie może powierzyć wykonywania zadań służby BHP...
Marek Sondej
26.03.2018
BHP
Czy przy wartości k0,1 do K-1 należy stosować ochrony indywidualne? Czy aktem prawnym sprecyzowano...
Maciej Ambroziewicz
26.03.2018
BHP
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw - to termin, w którym wejdzie w życie Konstytucja...
Agnieszka Matłacz
25.03.2018
Nieuzyskane dochody nie mogą być brane pod uwagę podczas ustalania wysokości dochodu rodziny dla...
Agnieszka Matłacz
23.03.2018
W najbliższą sobotę po raz pierwszy obchodzić będziemy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących...
Agnieszka Matłacz
23.03.2018
22 marca w Dzienniku Ustaw opublikowany został jednolity tekst ustawy o zatrudnianiu pracowników...
Agnieszka Matłacz
23.03.2018