Stworzenie panelu dyskusyjnego, dzięki któremu Urząd Ochrony Danych Osobowych otrzymywałby informacje  o tym, jakie są problemy z funkcjonowaniem inspektorów danych osobowych i jak są stosowane przepisy w praktyce, a z kolei środowisko wiedziałoby, jakie w danych kwestiach jest stanowisko UODO, postuluje dr Grzegorz Sibiga, adwokat z kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, pracownik naukowy w Zakładzie Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

IDO jako punkt kontaktowy

W trakcie zorganizowanej na Politechnice Warszawskiej konferencji zatytułowanej „Praktyka wykonywania funkcji inspektora ochrony danych” dr Sibiga zwrócił uwagę na fakt, iż zadania IDO są odrębne od pełnienia roli tzw. punktu kontaktowego dla UODO, choć – jak zaznaczył –obie kwestie w komentarzach dotyczących przepisów występują łącznie. – W moje ocenie to jest przepis do wypełnienia treścią – stwierdził Grzegorz Sibiga. Według niego, współpraca między inspektorami ochrony danych a Urzędem Ochrony Danych Osobowych powinna dwustronna, żeby nie było tak, że urząd tylko żąda informacji, a IDO ma je tylko przekazywać.

 

Maciej Byczkowski, prezes SABI Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych, będącego organizatorem konferencji, zwracał uwagę na praktyczne problemy IDO jako punktu kontaktowego w zakresie zgłaszania naruszeń w zakresie ochrony danych osobowych, np. ustalania, czy dane naruszenie podlega zgłoszeniu, czy też nie.

Dzień Ochrony Danych Osobowych

Konferencja odbyła się w dorocznym Dniu Ochrony Danych Osobowych. Dzień ten został ustanowiony przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. To najstarszy akt prawny o  zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Dzień Ochrony Danych Osobowych ma zaś zwrócić uwagę Europejczyków na kwestie związane z ochroną danych i przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzy w tym zakresie. W tym dniu, w całej Europie odbywają się różnorodne spotkania, konferencje, warsztaty oraz inne imprezy towarzyszące, które są okazją do zdobycia wiedzy na temat ochrony danych osobowych, jak również umożliwiają wymianę poglądów między osobami zawodowo zajmującymi się tą tematyką.

 


W naszym kraju, głównym punktem obchodów XIV Dnia Ochrony Danych Osobowych było wręczenie nagród im. Michała Serzyckiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych III kadencji. Wyróżnienie to jest przyznawane osobom i organizacjom za działania na rzecz promocji i edukacji o ochronie danych osobowych, a także prawa do prywatności. Laureatami tegorocznej zostali: dr Grzegorz Sibiga, Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Anna Lewandowska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 360 w Warszawie.