Mały ZUS, a już od 1 lutego 2020 roku - Mały ZUS Plus to możliwość płacenia obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne (w tym ostatnim przypadku będą one liczone proporcjonalnie od dochodu). Jak powiedziała w piątek na konferencji prasowej Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju, dzięki temu rozwiązaniu, w sumie oszczędności przedsiębiorców z tego tytułu mają - jak się szacuje - wynieść około 1,3 mld zł rocznie. To średnio kilkaset złotych miesięcznie w kieszeni przedsiębiorcy, które ten będzie mógł przeznaczyć na rozwój firmy.

- Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że opłacanie niższych składek przełoży się w przyszłości na niższe emerytury czy renty - stwierdziła minister Emilewicz.

Ani ona, ani obecna na konferencji prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS, nie odpowiedziały na nasze pytanie o to, czy są szacunki, o ile niższe będą w przyszłości emerytury przedsiębiorców, którzy już korzystają lub będą korzystać z możliwości opłacania obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne. Prof. Uścińska przypomniała jedynie, że wysokość emerytury zależy od wysokości płaconych składek i okresu opłacania. Szefowa resortu rozwoju stwierdziła, że emerytury nie powinny być niższe od minimalnej, jeśli będą płacone maksymalnie przez 3 lata w ciągu kolejnych 5 lat prowadzenia działalności gospodarczej.

Prezes ZUS zachęciła do korzystania z internetowego kalkulatora, który na stronie internetowej eSkladka.pl udostępnił Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki niemu przedsiębiorca będzie mógł policzyć swoją nową podstawę wymiaru składek za luty. 

Jak twierdzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z „małego ZUS” na dotychczasowych zasadach korzystało około 170 tysięcy przedsiębiorców. W styczniu do ulgi zgłosiło się ponad 50 tysięcy firm. W związku ze zmianami, które wchodzą w życie 1 lutego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych spodziewa się kolejnej fali zgłoszeń do „małego ZUS”.

Co się zmienia?

Dotychczas z „małego ZUS” mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Na przykład w styczniu ulga przysługuje firmom, których przychód wyniósł maksymalnie 67,5 tys. Ale już niedługo ten limit znacząco wzrośnie. Od 1 lutego z „małego ZUS” (czyli tzw. małego ZUS plus) będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, którego przychód z poprzedniego roku kalendarzowego nie przekroczył 120 tys. zł.

Czytaj więcej: W styczniu 2020 roku tzw. Mały ZUS na starych zasadach

Zmieni się również sposób obliczania składek. Teraz kwota składek na „małym ZUS” zależy od przychodu. Natomiast od lutego będzie zależała od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Co ważne, nie zmieni się sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek na „małym ZUS”. Podstawa wymiaru składek nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30% minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli między 780 zł a 3136,20 zł w 2020 roku).

 

Sprawdź również książkę: Prawo pracy dla małych i średnich firm ebook >>


W wyliczeniu nowej podstawy wymiaru składek za luty pomoże przedsiębiorcy kalkulator Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie eSkladka.pl. Od lutego będzie zawierał dane potrzebne do obliczeń na „małym ZUS” po zmianach.

Czytaj więcej: ZUS: Internetowy kalkulator pomoże przedsiębiorcom w obliczeniu składek

Kiedy zgłosić się do „małego ZUS” na nowych zasadach?

Przedsiębiorca, który chce od lutego korzystać z „małego ZUS” i spełnia warunki, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 2 marca. Zrobi to, składając w ZUS odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla „małego ZUS”: 05 90 albo 05 92). Dodatkowo w marcu musi złożyć dokumenty rozliczeniowe za luty z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

W nieco innej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy już w styczniu 2020 roku korzystają z „małego ZUS” i chcą kontynuować ulgę na nowych zasadach. Oni nie muszą się przerejestrowywać. Mają natomiast obowiązek dwukrotnie złożyć dokumenty rozliczeniowe z informacjami potrzebnymi do wyliczenia nowych składek – najpierw w lutym (za styczeń), potem w marcu (za luty).

Natomiast przedsiębiorcy, którzy nabędą uprawnienia do ulgi w trakcie roku (np. na skutek wznowienia działalności lub zakończenia korzystania z preferencyjnych składek ZUS), będą mieli 7 dni na zgłoszenie.

Pozostałe warunki do „małego ZUS” – bez zmian

Od 1 lutego „mały ZUS” jest dla przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Z „małego ZUS” wykluczone są firmy, które rozliczają się na karcie podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

 


„Mały ZUS” można opłacać dopiero po wykorzystaniu okresu „ulgi na start” (jeśli przedsiębiorca się na nią zdecydował) oraz preferencyjnych składek. Na „małym ZUS” można być maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości. Szczegółowe informacje o zasadach korzystania z ulgi i obliczaniu składek są już dostępne na stronie www.zus.pl.