Chodzi o obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 34), który do laski marszałkowskiej wpłynął jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu. Przewiduje on przyznanie osobom, które przez co najmniej 10 lat były członkami ochotniczej straży pożarnej, dodatku do emerytury w wysokości 20 zł za każdy udokumentowany rok, podczas którego ubezpieczeni brali bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Czytaj również: Dodatek do emerytury dla strażaków ochotników jako uznanie dla ich trudu

Sejm przeprowadził dyskusję nad projektem 9 stycznia 2020 r., na poprzednim swoim posiedzeniu. Wtedy prowadząca obrady izby wicemarszałek Małgorzata Gosiewska poinformowała, że marszałek Sejmu proponuje skierować  projekt do prac w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Czwartkowe głosowanie miało rozstrzygnąć, do których sejmowych komisji trafi projekt obywatelski. W trakcie dyskusji zgłoszony został bowiem wniosek, by przekazać go do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Ostatecznie Sejm zdecydował, że nad projektowaną ustawą pracować będą Komisje Finansów Publicznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny.