Chodzi o obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 34), który do laski marszałkowskiej wpłynął w poprzedniej kadencji Sejmu. Dokładnie – 29 listopada 2016 r. Jego autorzy proponują przyznanie osobom, które przez co najmniej 10 lat były członkami ochotniczej straży pożarnej dodatku do emerytury w wysokości 20 zł za każdy udokumentowany rok, podczas którego ubezpieczeni brali bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Pierwsze czytanie projektu ma odbyć się na rozpoczynającym się 8 stycznia posiedzeniu Sejmu>>.

 

Dodatek do emerytury jako uznanie

Jak podkreślają autorzy projektu, ochotnicze straże pożarne działające głównie w środowisku wiejskim i w małych miastach, stanowią ważne ogniwo w walce z pożarami i działalności prewencyjnej oraz likwidacji miejscowych zagrożeń, a także w walce ze skutkami kataklizmów. - Często ta ofiarna, pełna poświęcenia i zaangażowania służba strażacka kilkuset tysięcy druhen i druhów nie znajduje należytego uznania i wsparcia ze strony władz państwowych, a w szczególności w obowiązującym prawie – czytamy w uzasadnieniu. Dlatego przyznanie im prawa do dodatku do emerytury stanowiłoby – w ocenie autorów projektu – wyraz docenienia ich trudu.

 


Według projektodawców, kwestia dodatków do emerytur dla wieloletnich członków OSP jest istotna z punktu widzenia społecznego i oczekiwań strażaków ochotników. Uprawnionymi do dodatku do emerytury mieliby być wszyscy członkowie OSP, którzy mając odpowiednio długi staż członkowski, byli uprawnieni do udziału w działaniach ratowniczych prowadzonych przez ich OSP.

Czytaj również: MSWiA: Gmina gasi pragnienie strażaka ochotnika>>