W placówkach "Senior plus" osoby starsze mogą korzystać z oferty kulturalnej, zajęć sportowych, mają także zapewnione posiłki oraz opiekę i pomoc w codziennych czynnościach. W latach 2015-2017 powstało w Polsce 240 tego typu placówek, które oferowały seniorom ponad 6,2 tys. miejsc.

Wykorzystano 62 mln zł z 80

Wiceminister MRPiPS zwrócił uwagę, że rozdysponowano do tej pory 62 mln zł w ramach programu "Senior plus". - Mamy w zapisanych w programie 80 mln zł. Zależy nam na tym, aby wszystkie środki były wykorzystane. Wystąpimy z nową ofertą do samorządów, aby rozdysponować pozostałą część środków - poinformował.

- Liczę, że samorządy po przeanalizowaniu własnych środków, własnych budżetów będą gotowe wystąpić do udziału w programie. Pierwszeństwo będą mieć te samorządy, które nie posiadają placówek, dziennego domu seniora - dodał wiceminister.

 

Dofinansowanie dla 664 ofert

Resort podał, że o dotacje na utworzenie lub wsparcie dziennych domów i klubów dla seniorów w tegorocznej edycji programu Senior plus ubiegało się 706 samorządów. Do dofinansowania zarekomendowano w sumie 664 oferty. 243 oferty dotyczą uruchomienia nowych domów i klubów dla seniorów, w których znaleźć ma się 5,6 tys. miejsc. Na ten cel samorządy wnioskują o dofinansowanie w wysokości 38,1 mln zł. Pozostałe 421 ofert to wnioski o dofinansowanie bieżącej działalności istniejących już placówek, które dysponują 11 tys. miejsc. W tym przypadku dotacja ma wynieść 24,5 mln zł.

 


Na co dofinansowanie?

Na utworzenie dziennego domu Senior plus gminy, powiaty lub samorządy województw mogą otrzymać dofinansowanie do 300 tys. zł. Z kolei na utworzenie klubów można dostać 150 tys. zł dotacji. W ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Dofinansowana z budżetu państwa może być również bieżąca działalność już istniejących placówek. W tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 40 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. Na utrzymanie jednego miejsca w dziennym domu można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 300 zł dofinansowania, a na utrzymanie jednego miejsca w klubie - do 200 zł miesięcznie.

Czytaj więcej: MRPiPS: W tym roku może powstać prawie 250 nowych domów i klubów dla seniora >>>