664 ofert zarekomendowanych do dofinansowania

Resort podał, że o dotacje na utworzenie lub wsparcie dziennych domów i klubów dla seniorów w tegorocznej edycji programu Senior plus ubiegało się 706 samorządów. Do dofinansowania zarekomendowano w sumie 664 oferty. 243 oferty dotyczą uruchomienia nowych domów i klubów dla seniorów, w których znaleźć ma się 5,6 tys. miejsc. Na ten cel samorządy wnioskują o dofinansowanie w wysokości 38,1 mln zł. Pozostałe 421 ofert to wnioski o dofinansowanie bieżącej działalności istniejących już placówek, które dysponują 11 tys. miejsc. W tym przypadku dotacja ma wynieść 24,5 mln zł.

Rośnie zainteresowanie samorządów polityką senioralną

Rafalska zwróciła uwagę, że w ostatnich czterech latach wzrosło zainteresowanie samorządów polityką senioralną. "Te potrzeby osób starszych, niezależnie od realizowanych przez rząd naszych programów społecznych, są dostrzegane, jest wiele przykładów bardzo dobrych praktyk samorządowych, nowych ofert dla osób starszych" - powiedziała.

Są jeszcze środki na dofinansowanie

Wiceszef MRPiPS Stanisław Szwed poinformował, że pozostały jeszcze środki przeznaczone na tę edycję programu, ponieważ Budżet w 2019 r. to 80 mln złotych. "To jest dobra wiadomość dla tych, którzy może się jeszcze nie zdecydowali na utworzenie dziennego domu seniora lub klubu seniora" - powiedział.

 


Na utworzenie dziennego domu Senior plus gminy, powiaty lub samorządy województw mogą otrzymać dofinansowanie do 300 tys. zł. Z kolei na utworzenie klubów można dostać 150 tys. zł dotacji. W ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

 

Dofinansowana z budżetu państwa może być również bieżąca działalność już istniejących placówek. W tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 40 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. Na utrzymanie jednego miejsca w dziennym domu można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 300 zł dofinansowania, a na utrzymanie jednego miejsca w klubie - do 200 zł miesięcznie.

Czytaj: Minister chce kontroli w placówkach całodobowej opieki >>>

W placówkach "Senior plus" osoby starsze mogą korzystać z oferty kulturalnej, zajęć sportowych, mają także zapewnione posiłki oraz opiekę i pomoc w codziennych czynnościach. W latach 2015-2017 powstało w Polsce 240 tego typu placówek, które oferowały seniorom ponad 6,2 tys. miejsc.