Minister zwróciła się do wojewodów o cykliczne prowadzenie działań kontrolnych i nadzorczych w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. W ostatnich dniach w mediach pojawiły się kolejne informacje o nieodpowiednim zachowaniu personelu wobec osób starszych m.in. w domu opieki na Dolnym Śląsku.

 

Kontrole nie tylko w sytuacjach, kiedy zdarzyło się coś niedobrego

Więcej kontroli ze strony wojewodów m.in. w domach opieki chcą eksperci. Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej Marzena Rudnicka zwróciła uwagę w rozmowie z Prawo.pl, że placówki,  w których przebywają osoby starsze powinny być częściej kontrolowane. - Kontrole ze strony wojewody, który prowadzi listę domów opieki, nie odbywają się zbyt często i są przeprowadzane przede wszystkim w wyniku tego, że coś niedobrego się zdarzyło - powiedziała.

Czytaj też: MRPiPS podpowiada, jak reagować na nieprawidłowości w DPS>>>

 

Kontrole powinny być cykliczne

- Zwracam się do Państwa o cykliczne prowadzenie działań kontrolnych i nadzorczych w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 - 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - napisała w liście szefowa MRPiPS.

Zwróciła się także z prośbą o każdorazowe podejmowanie przez inspektorów kontroli, gdy zachodzi jakiekolwiek podejrzenie prowadzenia działalności w zakresie całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku w sytuacji, w której formalnie zarejestrowana działalność ma inny charakter.

Nie lekceważmy żadnych sygnałów

 - Proszę o Państwa szybką reakcję i nie lekceważenie żadnych sygnałów dotyczących nieprawidłowości w tych placówkach, pochodzących z listów, zgłoszeń ustnych czy doniesień medialnych. Tylko właściwe i szybkie reagowanie na przejawy omijania wymogów ustawowych pozwoli na wyeliminowanie z tej sfery działalności podmiotów nieuczciwych, dla których priorytetem jest zysk, a nie człowiek - napisała w liście Rafalska. - Najważniejsze jest aby osoby, które przebywają w tego typu placówkach były pod właściwą opieką, miały zapewnione adekwatne do potrzeb usługi oraz by czuły się bezpieczne - dodała.

Ministerstwo opracowało specjalny poradnik jak reagować w sytuacjach, kiedy zachodzi podejrzenie o nieprawidłowościach w placówkach. Wyjaśnia do kogo zgłaszać nieprawidłowości.