„Opieka 75+” realizowana jest od stycznia 2018 roku. Celem jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym tych specjalistycznych, dla osób, które ukończyły 75 lat.

Jakie wsparcie, do kiedy wnioski?

Gminy, które przystąpią do programu mogą liczyć na finansowe wsparcie – do 50 proc. przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Oferty o dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych można składać do 11 stycznia 2019 roku.

 

Zmiany w 2019 roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada, że program w przyszłym roku będzie działał w rozszerzonej formule. - Od 2019 roku program będzie skierowany nie tylko to osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, ale też do seniorów, którzy mają rodziny – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Warto przeczytać: WSA: rada gminy musi wskazać koszt jednostkowy usługi opiekuńczej

Program ma też trafić do większej liczby gmin przez poszerzenie grupy wnioskodawców o gminy, które realizują usługi opiekuńcze poprzez założone przez nie spółdzielnie socjalne.

Według badań resortu rodziny przeprowadzonych w maju 2018 roku, 376 gmin nie realizuje zadania własnego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej i nie organizuje, ani nie świadczy usług opiekuńczych, w tym tych specjalistycznych w miejscu zamieszkania. Ważną grupą beneficjentów takich usług są osoby, które ukończyły 75 lat.

Resort podsumowuje, że do końca września 2018 roku do programu przystąpiły 384 gminy, w ramach programu usługami objęto ponad 2,2 tys. seniorów.