Kto jest uprawniony do korzystania z programu

 

W ramach programu "Dobry start" 300 zł przysługuje niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w szkole). "Dobry start" był wypłacany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów.

"Dobry start" będzie zapisany w ustawie

 

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podkreśliła, że chce, ab program stał się trwałym elementem kompleksowej polityki rodzinnej. - W związku z tym chcemy, żeby funkcjonował w regulacji ustawowej, żeby Polacy, polskie rodziny, uczniowie mieli gwarancję, że będzie realizowany, że nikt nie wycofa się z realizacji tego programu" - mówiła.

- Chcemy, żeby program "Dobry start" zakładający 300 zł wyprawki dla uczniów był regulowany ustawowo; będzie ustawa, będzie kontynuacja programu - powiedziała.

 


Czytaj też:  4,4 mln uczniów skorzystało ze świadczenia „Dobry start” >>>

Świadczenie „Dobry start” przyznawane było na wniosek.

 

Wystąpić o nie mogli rodzice, opiekunowie prawni, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wnioski były przyjmowane online oraz przez te same instytucje realizujące obecnie świadczenie w ramach programu „Rodzina 500+”. Można je było składać już od 1 lipca do 30 listopada. Świadczenie „Dobry start” jest zwolnione od podatku i nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń.