Program także dla dzieci z niepełnosprawnościami

W ramach programu "Dobry start" 300 zł przysługuje niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w szkole).

Średni kosz wyprawki szkolnej to 700 zł

Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podkreśliła, że program to bez wątpienia duża pomoc dla rodzin w okresie wzmożonych wydatków.  - Średni koszt wyprawki szkolnej dla jednego dziecka to niemal 700 zł, w przypadku dwójki dzieci jest to ponad 1200 zł. Gdy dzieci jest więcej, kwota ta staje się naprawdę duża. Program „Dobry start” powstał po to, by odciążyć rodziny. Tak duże zainteresowanie najlepiej pokazuje, że był to krok oczekiwany przez społeczeństwo – mówiła. 


"Dobry start" nie wliczane do dochodu

Świadczenie „Dobry start” przyznawane było na wniosek. - Wystąpić o nie mogli rodzice, opiekunowie prawni, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej – przypomina minister MRPiPS. Wnioski były przyjmowane online oraz przez te same instytucje realizujące obecnie świadczenie w ramach programu „Rodzina 500+”. Można je było składać już od 1 lipca do 30 listopada. Świadczenie „Dobry start” jest zwolnione od podatku i nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń.

 

Z danych resortu wynika, że blisko 50 proc. wniosków było złożonych drogą elektroniczną. W 2018 r. ze świadczenia skorzystało 4,4 mln uczniów, czyli niemal wszyscy uprawnieni. Wydatki na świadczenia i ich obsługę wyniosły ok. 1,4 mld zł.

Czytaj też: Prezydent podpisał ustawę "Mama 4 plus" >>>