ZUS wysyła listy do 2,5 mln płatników

W liście znajdzie się informacja z podsumowaniem wpłat na swój indywidualny rachunek składkowy w 2018 r. - Chcemy by każdy przedsiębiorca miał pełną świadomość jak wygląda stan jego rozliczeń składkowych. Najgorsze bowiem co może być w prowadzeniu własnego biznesu to brak wiedzy o stanie swoich finansów – mówi prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

- Uspokajam od razu, że list z ZUSu nie jest żadnym wezwaniem do zapłaty i proszę by nikt go tak nie traktował. To jest dla każdego przedsiębiorcy materiał poglądowy, który może służyć do samodzielnego podejmowania działań w kwestii rozliczeń z ZUS.

 


Pierwsza w historii masowa wysyłka informacji o stanie rozliczeń z ZUS

Z korespondencji z ZUS każdy przedsiębiorca będzie mógł się dowiedzieć w jakiej wysokości wpłacił w ubiegłym roku składki na swój indywidualny rachunek, jakie należności zostały z nich pokryte. - Na koniec dowie się rzeczy najważniejszej, czy jego konto jest rozliczone na tzw. „zero”, czy też występuje nadpłata lub niedopłata - zwraca uwagę rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz.

Zakład podkreśla, że ważne jest, aby każdy płatnik składek, który otrzyma korespondencję z ZUS dokładnie ją przeczytał. - W liście może się pojawić choćby informacja o nawet groszowej czy kilkugroszowej niedopłacie lub nadpłacie. Przedsiębiorcy powinni zestawienie wpłat przesłane przez ZUS zestawić ze swoimi księgami finansowymi i zweryfikować, czy sytuacja przedstawiona przez Zakład zgadza się z tą, którą oni mają po swojej stronie - wyjaśniał rzecznik.

 

Odsetki przy wyższych niedopłatach

- Przy niewielkich kwotach niedopłaty lub nadpłaty można je skorygować pomniejszeniem lub powiększeniem najbliższej płatności. Przy wyższych niedopłatach trzeba zdawać sobie sprawę z konieczności doliczenia odsetek, do czego pomocny jest kalkulator na stronie zus.pl. Jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie jedną wpłatą spłacić zaległości, Zakład poleca zawarcie układu ratalnego i tym samym wstrzymanie naliczania odsetek za zwłokę - podkreślił Andrusiewicz.  

Czytaj też: Prezes ZUS: e-Akta pomogą przy ustalaniu prawa do świadczeń >>>>

ZUS przypomina, że możliwość przedstawienia przedsiębiorcom stanu bieżących rozliczeń składkowych to efekt wprowadzonego w ubiegłym roku projektu e-składki, czyli indywidualnych numerów rachunków składkowych dla każdego płatnika składek. Dziś przedsiębiorca zamiast trzech lub czterech przelewów dokonuje jednej tylko płatności, a Zakład sam księguje ją na poszczególne fundusze. Informacja o stanie rozliczeń z ZUS będzie przesyłana przedsiębiorcom każdego roku.